Vuoden 2019 teemavuodella vahvistetaan Kennelliiton strategista pyrkimystä olla yhteiskunnallisesti vahva vaikuttaja ja suunnannäyttäjä.

Teemavuodella on kolme painopistettä: poliittinen vaikuttaminen, vaikuttava viestintä ja sidosryhmäyhteistyö sekä organisaation sisäinen vaikuttavuuden kehittäminen.

Poliittinen vaikuttaminen

Suomessa on 700 000 koiraa, joten Kennelliiton toimiala vaikuttaa suoraan tai välillisesti merkittävään osaan suomalaisista. Jatkamme tänäkin vuonna aktiivista vaikuttamista eläinsuojelulain uudistuksen ja muiden koiriin liittyvien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun. Ajamme muiden muassa virallisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin toteuttamista, olemme mukana Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteessa ja Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa.

Vuosi 2019 on Suomessa varsinainen politiikan supervuosi, sillä keväällä käydään eduskunta- ja eurovaalit. Lisäksi Suomi aloittaa heinäkuussa kautensa Euroopan unionin puheenjohtajamaana. Näiden yhteydessä voimme pyrkiä nostamaan esille meille tärkeitä teemoja. Kennelliiton tavoitteet hallituskaudelle 2019–2023 voit lukea täältä ja tulostettavan tiivistelmän voit lukea tältä sivulta.

Vaikuttava viestintä ja sidosryhmäyhteistyö

Kennelliitto on vuonna 1889 perustettu Pohjoismaiden vanhin koira-alan asiantuntijajärjestö. Teemavuoden aikana tuomme viestinnässämme monipuolisesti esille Kennelliiton toimintaa ja saavutuksia. Kennelliitto tekee laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja vahvistamme yhteistyökumppanuuksiamme edelleen.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen teema näkyy vahvasti myös tapahtumissamme Koiranpäivänä, Agria KoiraExpossa, SuomiAreenassa sekä Koiramessuilla.

Vaikuttavuuden kehittäminen

Kennelliitto on yli 2000 yhdistyksen kattojärjestö. Jäsenyhdistyksiämme ovat Kennelliittoa alueellaan edustavat 19 kennelpiiriä, rotujensa jalostuksen tavoiteohjelmista vastaavat rotujärjestöt, erilaiset rotua harrastavat yhdistykset, metsästysseurat, lajiliitot ja muut koiraharrastusyhdistykset.

Vuoden aikana luodaan toimintamalleja ja mallipohjia, joita jäsenyhdistyksemme voivat käyttää omassa viestinnässään ja vaikuttamisessaan. Vaikuttaminen koirien hyvinvoinnin ja koiraharrastuksen tulevaisuuteen on meidän kaikkien yhteinen asia ja jatkuu teemavuoden jälkeenkin.