Jalostustietojärjestelmästä löydät sekä yksittäisten koirien tietoja että rotujen terveys- ja jalostustilastoja.

Koiran omalla sivulla voit tarkastella sen sukutaulua, sukusiitosastetta, terveys-, näyttely- ja koetuloksia, jalostusindeksejä sekä sisarusten ja mahdollisten jälkeläisten tietoja. Voit vertailla kuinka sukusiitosaste muuttuu, kun se lasketaan erilaisilla sukupolvimäärillä. Jo edesmenneistä koirista näet kuolinpäivämäärän ja -syyn, jos koiran omistaja on antanut nämä tiedot käytettäväksi jalostustietojärjestelmässä.

Koiran omalla sivulla näkyvät myös sen jälkeläiset sekä tilastot jälkeläisten virallisista terveystutkimustuloksista. Käyttäjäkohtaisista asetuksista voit itse määrittää, mitä tietoja koirista kunkin rodun kohdalla listauksissa ja sukutauluissa näytetään. Löydät nämä asetukset sivun yläreunan linkkilistasta: Muut rotukohtaiset: Asetukset

Rotukohtaisia tilastoja terveydestä, luonteesta ja kokeista

Rotukohtaisissa tilastoissa ovat rodun terveys-, jalostus- ja tulostilastot. Saat vuosittaiset tilastot näkyviin haluamaltasi aikaväliltä vuodesta 1988 lähtien, ja voit esimerkiksi tarkastella, onko jalostuksessa tapahtunut edistymistä eli onko terveiden koirien osuus lisääntynyt vuosien kuluessa.

Terveystilastoissa ovat mukana kaikki rodulle virallisesti tallennettavat tutkimustulokset sekä kuolinsyytilasto.  Jalostustilastoista näet rodun vuosittaiset rekisteröintimäärät, pentuekoot, isien ja emien lukumäärät ja keskimääräiset iät, sekä vuosittaisia ja sukupolvittaisia populaation jalostuspohjaa ja perinnöllistä vaihtelua kuvaavia lukuja. Jalostustilastoista saat myös listattua suosituimmat jalostuskoirat jälkeläismäärineen ja jälkeläistilastoineen. Jälkeläistilastoista näet esimerkiksi koiran tutkittujen jälkeläisten osuuden sekä kuinka suuri osuus tutkituista on ollut terveitä.

Tulostilastot sisältävät luonnetestien sekä MH-luonnekuvausten, erilaisten koirakokeiden ja agilityn tulokset

Valmiiden tilastojen lisäksi voit käyttää laajempaa hakua, jossa voit asettaa erilaisia hakukriteerejä koirien syntymäajan, sukupuolen, jälkeläismäärän, terveys- ja koetulosten sekä BLUP-indeksin suhteen.

Jalostustietojärjestelmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä on avoimuutensa ja laajuutensa vuoksi ainutlaatuinen myös kansainvälisesti. Myös muissa Pohjoismaissa koirien tiedot on tallennettu laajoihin tietokantoihin, mutta ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa tietokannat ovat avoimesti kenen tahansa selailtavissa. Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä tietoja on myös kerätty mahdollisimman käyttökelpoisiin ja havainnollistaviin tilastoihin, joista saat paljon tietoa eri rotujen perinnöllisestä monimuotoisuudesta ja terveydestä.