Koiranomistajuus Suomessa – Tutkimus hyvinvointi- ja terveystekijöistä Terveys 2000 -aineiston valossa (2014) tarkasteli koiranomistamista suhteessa erilaisiin sosiodemografisiin tekijöihin, kuten ikään, sukupuoleen, siviilisäätyyn, ammattiin ja asumis- ja kuntamuotoon. Langinvainion lisäksi tutkimuksen tekoon osallistui joukko Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkijoita. Tutkimus toi esille koiran moninaisia merkityksiä osana suomalaistan yhteiskuntaa ja sen tuomia terveys- ja hyvinvointihyötyjä.

 

Hyvää elämää koiran kanssa – Koiran vaikutuksesta omistajansa hyvinvointiin ja onnellisuuteen (2016) syventyi ihmisen ja koiran suhteeseen koiranomistajan hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimus perustuu yli 9000 vastaajan kyselyyn. Tulosten mukaan koiran tuottamat myönteiset vaikutukset riippuvat ennen kaikkea koiraan muodostuneen suhteen laadusta. Koirasuhde on kytköksissä koiranpitoon liittyviin tekijöihin, koiranomistajan asenteisiin, elämäntapaan, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja onnellisuuteen.