Nuorisokoordinaattori vastaa seuraavista kokonaisuuksista oman kennelpiirinsä alueella

  • Nuorille tarjolla olevan koiraharrastustoiminnan kartoituksesta ja koordinoinnista
  • Koiraharrastusmahdollisuuksista tiedottamisesta ja koiraharrastuksesta kiinnostuneiden nuorten opastamisesta harrastusmahdollisuuksien pariin
  • Kennelpiirin alueella asuvien menestyneiden nuorten esiintuomisesta

Monessa kennelpiirissä toimii myös nuorisojaosto, jonka tehtävänä on tarjota mielekästä toimintaa alueensa nuorille leirien, koulutusten ja tapaamisten muodossa. Nuorisojaoston kokoonpanon nimeää kennelpiirin hallitus, ja jaoston järjestämään toimintaan ovat tervetulleita kaikki piirin alueella asuvat nuoret. Kennelpiirillä ei ole henkilöjäseniä, eli nuoren ei tarvitse ylläpitää mitään jäsenyyttä osallistuakseen kennelpiirin nuorisojaoston järjestämään toimintaan. Useissa kennelpiireissä myönnetään kuitenkin osallistumismaksuista alennusta Kennelliiton nuorisojäsenille. Kussakin kennelpiirissä jaosto voi itsenäisesti päättää omasta toiminnastaan ja sen aktiivisuudesta eli alueen nuorten kannattaa esittää myös toivomuksia ja lähteä itse mukaan toimintaan!

Kennelpiirien nuorisokoordinaattoreiden yhteystiedot löydät täältä.

Downloadable file
Kennelpiirin nuorisokoordinaattorin toimiohje
Nuorisokoordinaattori on kennelpiirin esittämä ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n tehtävään nimeämä henkilö. Hän on tehtävässään Kennelliiton edustaja ja luottamushenkilö. Ohje on voimassa 24.11.2023 alkaen.
Updated 24.11.2023
Kennelpiirin nuorisokoordinaattorin toimiohje
Nuorisokoordinaattori on kennelpiirin esittämä ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n tehtävään nimeämä henkilö. Hän on tehtävässään Kennelliiton edustaja ja luottamushenkilö. Ohje on voimassa 24.11.2023 alkaen.
Updated