Kennelnimen hakeminen

Kennelnimen hakeminen on maksullista (katso hinnasto). Hakija toimittaa sähköisen kennelnimihakemuksen Kennelliittoon Omakoira-palvelun kautta. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Haettu kennelnimi vaihtoehtoineen ja hakemuksessa mainitut rodut julkaistaan Koiramme-lehdessä. Valitus kennelnimihakemuksesta tulee tehdä kahden viikon kuluessa julkaisemisesta.

FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä. Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä kasvattajan aikaisemmille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi.

Jotta kennelnimi voidaan myöntää, täytyy hakijan täyttää seuraavat saantiehdot:

  • hakija on täyttänyt 18 vuotta
  • hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa
  • hakija on sopiva kennelnimen haltijaksi
  • hakija on Kennelliiton jäsen ja jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaation kuuluvassa yhdistyksessä, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua
  • hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin viiden vuoden sisällä
  • hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus

Kennelliiton hyväksymiä kasvattajan peruskursseja järjestävät kennelpiirit. Löydät tietoa tulevista kursseista tapahtumakalenterista ja Koiramme-lehdestä. Kursseista voi tiedustella myös suoraan kennelpiirien aluekouluttajilta.

Kennelnimen haltijanmuutos

Kennelnimi voidaan perustellun kirjallisen hakemuksen perusteella siirtää lähisukulaiselle tai kennelnimen haltijan kanssa pitkään toimineelle ja tämän toimintaa jatkavalle henkilölle, jonka tulee täyttää kennelnimen saantiehdot. Kennelnimen haltijan kuoltua voi hänen perillisensä ottaa kennelnimen käyttöön, mikäli hän täyttää kennelnimen saantiehdot. Siirto on maksullinen ja siirrosta päättää Kennelliitto. Haltijan poistaminen on maksutonta.
 

Kennelnimiin liittyvät säännöt ja lomakkeet