Kennelliiton koulutustila

Kennelliiton uusi koulutustila sijaitsee Espoossa.

Niittyrinne 2 A
02270 Espoo

Kennelliitto vuokraa  koulutustilaa jäsenyhdistysten käyttöön.

Lisätietoja koulutustilasta