Selkälausunto antaa tietoa jalostusta varten. Se ei korvaa oireilevan koiran kliinistä tutkimusta. Viethän koirasi eläinlääkärille tarkempiin tutkimuksiin, jos epäilet sillä selkäsairautta.

Kaipaatko tarkempaa taustatietoa selän muutoksista? Lue asiantuntija-artikkeli aiheesta.

Kuvausikä

Selkälausunto annetaan röntgenkuvista. Koiran tulee kuvaushetkellä olla vähintään 12 kk:n ikäinen. Tällöin sille annetaan lausunto synnynnäisistä selkämuutoksista, nikamien epämuotoisuus (VA) ja välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV). Kuvaushetkellä 24 kk täyttäneelle koiralle annetaan rotukohtaisesti lausunto myös muista selkämuutoksista, spondyloosi (SP) ja kalkkeutuneet välilevyt (IDD).

Kuvauksen suorittaminen

Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan siten, että se on riittävän rento kuvausta varten. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten.

Koiran omistajan tulee ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus. Leikattu koira saa merkinnän operoitu, joka rinnastetaan jalostuskäytössä huonoimman luokan mukaiseen tulokseen.

Oikean lähetteen tilaaminen

Kun tilataan lausuntoa välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) tai spondyloosista (SP) tai molemmista, valitaan lähetteeksi LTV, SP (suppeat kuvat). Koirasta otetaan sivukuvat lanne- ja rintarangasta sekä selällään otettu kuva lanne-ristiluusta tai lonkkakuva.

Mikäli edellä mainittujen lisäksi halutaan lausunto myös nikamien epämuotoisuudesta (VA), lähetteeksi valitaan LTV, SP, VA (laajat kuvat). Tietyillä roduilla laajoihin kuviin sisältyy myös lausunto kalkkeutuneista välilevyistä (IDD).

Koirasta otetaan sivukuvat kaula- lanne- ja rintarangasta sekä selällään otettu kuva lanne-ristiluusta tai lonkkakuva.

Kondrodystrofisilta ja korkkiruuvihäntäisiltä rodulta tarvitaan myös muita kuvia lanne- ja rintarangasta.

SP- ja IDD-lausunnot voidaan antaa vain, mikäli koira on täyttänyt 24 kuukautta kuvaushetkellä.

Lausunnon saaminen

Lausuntoja annetaan vähintään kerran viikossa. Jos koiralla on useita luustokuvia samanaikaisesti arvosteltavana, on hyvä huomioida, että lausunnot voivat valmistua eri aikaan. Tässä linkissä luustokuvia arvostelevat eläinlääkärit. Lausunto toimitetaan sähköpostilla lausunnon kirjaamisen jälkeen.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu spondyloosilausunto voi uusintakuvauksen vuoksi muuttua. Koira voidaan uusintakuvata aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin, jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi, on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat. LTV- ja VA- lausunnot annetaan vain kerran, koska ovat ns, synnynnäisiä muutoksia. IDD-lausunnon voi myös saada vain kerran, koska osa välilevyjen kalkkeutumisista voi kadota myöhemmin. Toki uusintakuvaus voidaan tehdä myös IDD-, LTV- ja VA:n osalta, mikäli ensimmäiset kuvat on hylätty.

Röntgenkuva koiran lannerangasta

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lausuntomaksu maksetaan lähetteen tilaamisen yhteydessä.

Epävirallinen lausunto

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua.

Ulkomaiset lausunnot

Muualla kuin Suomessa annetuissa selkälausunnoissa tulee käydä ilmi lausuntamaa ja arvosteluasteikko, koska arvosteluasteikot vaihtelevat eri maissa eivätkä siten ole suoraan verrannollisia. Ulkomaisten lausuntojen hyväksymistä varten saatetaan pyytää ko. lausuntoon liittyvät röntgenkuvia nähtäväksi.
Jos alkuperäiset selkäkuvat ovat riittämättömät suomalaisen lausunnon vaatimuksiin nähden, ei koiralle voida tallentaa ulkomaisen koiran selkälausuntoa.

Ulkomaiselle koiralle suomalainen lausunto?

Ulkomaiselle koiralle on mahdollista saada suomalainen lausunto, mikäli Suomeen ostettavalle tai jalostuskäyttöön aiotulle koiralle ei saada hyväksyttävää lausuntoa koiran kotimaasta. Koira kuvautetaan tällöin Kennelliiton ohjeiden mukaisesti ja kuvat lähetetään arvosteltavaksi Kennelliittoon. Mukaan laitetaan saate, jossa selvitetään miksi ulkomaiselle koiralle halutaan lausunto Suomesta.

Kysyttävää?

Tältä sivulta voit lukea vastauksia yleisimpiin röntgenlausuntoja koskeviin kysymyksiin.

Lausunnosta valittaminen

LTV-, VA- ja SP-tuloksia koskevat valitukset käsittelee Kennelliiton nimeämä asiantuntijapaneeli koiranomistajan kirjallisen valituksen perusteella. IDD-tuloksia koskevat valitukset käsittelee Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) IVDD-paneeli koiranomistajan kirjallisen valituksen perusteella. Paneelin päätös korvaa aiemman lausunnon. Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on lähetetty Kennelliitosta lausunnon tilaajalle.

Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta (2 x normaalihintainen lausuntomaksu). Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Lähetä valitus sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi. Valituksen voi myös postittaa Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kennelliiton palvelut – Röntgentutkimukset c/o Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran lausunto muuttuu. Paneelin päätös on lopullinen ja korvaa aiemman lausunnon. Koirasta ei voi paneelin jälkeen toimittaa enää kuvia uutta röntgenlausuntoa varten. Poikkeuksena spondyloosi, josta voi saada uusista röntgenkuvista lausunnon myös valituksen jälkeen, kunhan uusintakuvaus on tehty aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta.

Selkälausuntoihin liittyvät ohjeet

Downloadable file
Selkäohje
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta. Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.2.2024 alkaen.
Updated
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta. Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.2.2024 alkaen.
Updated
Downloadable file
Selkärangan kuvausohjeen lista 1
Tämä on selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset eli matalaraajaiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy selkärangan välilevysairautta. Päivitetty 19.3.2024.
Updated 19.10.2022
Selkärangan kuvausohjeen lista 1
Tämä on selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset eli matalaraajaiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy selkärangan välilevysairautta. Päivitetty 19.3.2024.
Updated
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa samt raser hos vilka disksjukdom förekommer. Uppdaterad 19.3.2024.
Updated
Appendix 1 to Instructions for spinal radiography
Chondrodystrophic breeds and other breeds in which Intervertebral Disc Disease occurs (radiographs must also be taken for grading of IDD). Updated 19.3.2024.
Updated
Downloadable file
Selkärangan kuvausohjeen lista 2
Tämä on selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan ns. korkkiruuvihäntäiset rodut.
Updated 30.5.2018
Selkärangan kuvausohjeen liite 2
Tämä on selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan ns. korkkiruuvihäntäiset rodut.
Updated
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Updated
Appendix 2 to Instructions for spinal radiography
This is an appendix to Instructions for spinal radiography. The document includes a list of so-called screw-tailed breeds.
Updated

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Röntgenkuva koiran lonkista
Lonkka- ja kyynärnivellausunnot annetaan röntgenkuvista Lue lisää
Paimenkoiranpentu
Vastauksia yleisimpiin röntgenlausuntoja koskeviin kysymyksiin Lue lisää
Koira juoksemassa niityllä lelu suussa
Polvilumpioluksaatiotutkimus kertoo pysyykö patella paikoillaan Lue lisää