Kaipaatko tarkempaa taustatietoa selän muutoksista? Lue asiantuntija-artikkeli aiheesta.

Kuvausikä

Selkälausunto annetaan röntgenkuvista. Koiran tulee kuvaushetkellä olla vähintään 12 kk:n ikäinen. Tällöin sille annetaan lausunto synnynnäisistä selkämuutoksista. Kuvaushetkellä 24 kk täyttäneelle koiralle annetaan rotukohtaisesti lausunto myös muista selkämuutoksista.

Kuvauksen suorittaminen

Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan siten, että se on riittävän rento kuvausta varten. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten, muista tarkistaa röntgenlähetteen tai -suostumuksen allekirjoituksen yhteydessä nimi- ja yhteystietosi!

Lausunnon saaminen

Lausuntoja annetaan digikuvista kerran viikossa, kehitetyistä filmikuvista vähintään kerran kuukaudessa. Jos sähköpostiosoitteesi on Kennelliiton tiedossa, saat siihen ilmoituksen kuvien saapumisesta Kennelliittoon. Lausunto toimitetaan sähköpostilla ja/tai postitse lausunnon kirjaamisen ja maksamisen jälkeen. Omakoirapalvelun kautta voit etukäteen valita, haluatko lausunnosta vain itse tulostettavan sähköisen version.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua. Koira voidaan uusintakuvata aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi, on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat.

Röntgenkuva koiran lannerangasta

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Koiranomistaja saa kuvat lainaan kirjallista pyyntöä vastaan. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Selkälausuntoa ei voi maksaa etukäteen, koska lausunnon hinta määräytyy annettujen lausuntojen perusteella. Lasku toimitetaan sinulle kuvien lausumisen jälkeen postitse, mutta laskun voi maksaa myös Omakoirassa.

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua. Toive maksuttomuudesta kirjataan tällöin lähetteeseen. Mukaan liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat. Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä, mutta koira tulee olla tunnistusmerkitty. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Ulkomaiselle koiralle suomalainen lausunto?

Ulkomaiselle koiralle on mahdollista saada suomalainen lausunto, mikäli Suomeen ostettavalle tai jalostuskäyttöön aiotulle koiralle ei saada hyväksyttävää lausuntoa koiran kotimaasta. Koira kuvautetaan tällöin Kennelliiton ohjeiden mukaisesti ja kuvat lähetetään arvosteltavaksi Kennelliittoon. Mukaan laitetaan saate, jossa selvitetään miksi ulkomaiselle koiralle halutaan lausunto Suomesta.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa kuvien arviointia Kennelliiton selkätyöryhmässä. Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on postitettu Kennelliitosta. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta (2 x lausuntomaksu). Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Postita valitus Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran lausunto muuttuu.

Selkälausuntoihin liittyvät ohjeet