Selkälausunto antaa tietoa jalostusta varten. Se ei korvaa oireilevan koiran kliinistä tutkimusta. Viethän koirasi eläinlääkärille tarkempiin tutkimuksiin, jos epäilet sillä selkäsairautta.

Kaipaatko tarkempaa taustatietoa selän muutoksista? Lue asiantuntija-artikkeli aiheesta.

Kuvausikä

Selkälausunto annetaan röntgenkuvista. Koiran tulee kuvaushetkellä olla vähintään 12 kk:n ikäinen. Tällöin sille annetaan lausunto synnynnäisistä selkämuutoksista. Kuvaushetkellä 24 kk täyttäneelle koiralle annetaan rotukohtaisesti lausunto myös muista selkämuutoksista.

Kuvauksen suorittaminen

Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan siten, että se on riittävän rento kuvausta varten. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten.

Lausunnon saaminen

Lausuntoja annetaan vähintään kerran viikossa. Jos sähköpostiosoitteesi on Kennelliiton tiedossa, saat siihen ilmoituksen kuvien saapumisesta Kennelliittoon. Lausunto toimitetaan sähköpostilla ja/tai postitse lausunnon kirjaamisen jälkeen. Omakoirapalvelun kautta voit etukäteen valita, haluatko lausunnosta vain itse tulostettavan sähköisen version.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu spondyloosilausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua. Koira voidaan uusintakuvata aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin, jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi, on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat. LTV-, VA- ja IDD-lausunnot annetaan vain kerran, koska ovat ns, synnynnäisiä muutoksia eli niiden osalta ei uusintakuvista voi saada lausuntoja. Toki uusintakuvaus voidaan tehdä myös IDD-, LTV- ja VA:n osalta, mikäli ensimmäiset kuvat on hylätty.

Röntgenkuva koiran lannerangasta

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Koiranomistaja saa kuvat lainaan kirjallista pyyntöä vastaan. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lähete suositellaan tilaamaan ennakkoon; lausuntomaksu on kalliimpi, jos lähete tehdään klinikalla.

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua. Toive maksuttomuudesta kirjataan tällöin lähetteeseen. Mukaan liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat. Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä, mutta koira tulee olla tunnistusmerkitty. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Ulkomaiselle koiralle suomalainen lausunto?

Ulkomaiselle koiralle on mahdollista saada suomalainen lausunto, mikäli Suomeen ostettavalle tai jalostuskäyttöön aiotulle koiralle ei saada hyväksyttävää lausuntoa koiran kotimaasta. Koira kuvautetaan tällöin Kennelliiton ohjeiden mukaisesti ja kuvat lähetetään arvosteltavaksi Kennelliittoon. Mukaan laitetaan saate, jossa selvitetään miksi ulkomaiselle koiralle halutaan lausunto Suomesta.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa kuvien arviointia Kennelliiton selkätyöryhmässä. Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on postitettu Kennelliitosta. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta (2 x lausuntomaksu). Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Postita valitus Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran lausunto muuttuu.

Selkälausuntoihin liittyvät ohjeet