Selkälausunto antaa tietoa jalostusta varten. Se ei korvaa oireilevan koiran kliinistä tutkimusta. Viethän koirasi eläinlääkärille tarkempiin tutkimuksiin, jos epäilet sillä selkäsairautta.

Kaipaatko tarkempaa taustatietoa selän muutoksista? Lue asiantuntija-artikkeli aiheesta.

Kuvausikä

Selkälausunto annetaan röntgenkuvista. Koiran tulee kuvaushetkellä olla vähintään 12 kk:n ikäinen. Tällöin sille annetaan lausunto synnynnäisistä selkämuutoksista. Kuvaushetkellä 24 kk täyttäneelle koiralle annetaan rotukohtaisesti lausunto myös muista selkämuutoksista.

Kuvauksen suorittaminen

Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan siten, että se on riittävän rento kuvausta varten. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten.

Oikean lähetteen tilaaminen

Kun tilataan lausuntoa välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) tai spondyloosista (SP) tai molemmista, valitaan lähetteeksi LTV, SP (suppeat kuvat). Koirasta otetaan sivukuvat lanne- ja rintarangasta sekä selällään otettu kuva lanne-ristiluusta tai lonkkakuva.

Mikäli edellä mainittujen lisäksi halutaan lausunto myös nikamien epämuotoisuudesta (VA), lähetteeksi valitaan LTV, SP, VA (laajat kuvat). Tietyillä roduilla laajoihin kuviin sisältyy myös lausunto kalkkeutuneista välilevyistä (IDD).

Koirasta otetaan sivukuvat kaula- lanne- ja rintarangasta sekä selällään otettu kuva lanne-ristiluusta tai lonkkakuva,

Kondrodystrofisilta ja korkkiruuvihäntäisiltä rodulta myös muita kuvia lanne- ja rintarangasta.

SP- ja IDD-lausunnot voidaan antaa vain, mikäli koira on täyttänyt 24 kuukautta kuvaushetkellä.

Lausunnon saaminen

Lausuntoja annetaan vähintään kerran viikossa. Jos koiralla on useita luustokuvia samanaikaisesti arvosteltavana, on hyvä huomioida, että lausunnot voivat valmistua eri aikaan. Tässä linkissä luustokuvia arvostelevat eläinlääkärit. Lausunto toimitetaan sähköpostilla lausunnon kirjaamisen jälkeen. Omakoirapalvelun kautta voit etukäteen valita, haluatko lausunnosta vain itse tulostettavan sähköisen version.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu spondyloosilausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua. Koira voidaan uusintakuvata aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin, jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi, on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat. LTV- ja VA- lausunnot annetaan vain kerran, koska ovat ns, synnynnäisiä muutoksia. IDD-lausunnon voi myös saada vain kerran. koska osa välilevyjen kalkkeutumisista voi kadota myöhemmin. Toki uusintakuvaus voidaan tehdä myös IDD-, LTV- ja VA:n osalta, mikäli ensimmäiset kuvat on hylätty.

Röntgenkuva koiran lannerangasta

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Koiranomistaja saa kuvat lainaan kirjallista pyyntöä vastaan. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto.

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua. Mukaan liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat. Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä, mutta koira tulee olla tunnistusmerkitty. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Ulkomaiset lausunnot

Muualla kuin Suomessa annetuissa selkälausunnoissa tulee käydä ilmi lausuntamaa ja arvosteluasteikko, koska arvosteluasteikot vaihtelevat eri maissa eivätkä siten ole suoraan verrannollisia. Ulkomaisten lausuntojen hyväksymistä varten saatetaan pyytää ko. lausuntoon liittyvät röntgenkuvia nähtäväksi.
Jos alkuperäiset selkäkuvat ovat riittämättömät suomalaisen lausunnon vaatimuksiin nähden, ei koiralle voida tallentaa ulkomaisen koiran selkälausuntoa.

Ulkomaiselle koiralle suomalainen lausunto?

Ulkomaiselle koiralle on mahdollista saada suomalainen lausunto, mikäli Suomeen ostettavalle tai jalostuskäyttöön aiotulle koiralle ei saada hyväksyttävää lausuntoa koiran kotimaasta. Koira kuvautetaan tällöin Kennelliiton ohjeiden mukaisesti ja kuvat lähetetään arvosteltavaksi Kennelliittoon. Mukaan laitetaan saate, jossa selvitetään miksi ulkomaiselle koiralle halutaan lausunto Suomesta.

Kysyttävää?

Tältä sivulta voit lukea vastauksia yleisimpiin röntgenlausuntoja koskeviin kysymyksiin.

Lausunnosta valittaminen

Valitukset käsittelee Kennelliiton nimeämä asiantuntijatyöryhmä koiranomistajan kirjallisen valituksen perusteella. Työryhmän päätös korvaa aiemman lausunnon. Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on lähetetetty Kennelliitosta lausunnon tilaajalle. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta (2 x lausuntomaksu). Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Postita valitus Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Valituksen voi lähettää myös sähköpostin liitteenä osoitteeseen terveystulokset(at)kennelliitto.fi.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran lausunto muuttuu.

Selkälausuntoihin liittyvät ohjeet

Downloadable file
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta
Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty 22.12.2021
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta
Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Selkäohje
Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
I direktiven redogörs för avläsnings förfarandet vid och genomförandet av röntgenundersökningar av rygg (spondylos, ryggkotornas deformitet, förkalkade diskar och lumbosakral övergångskota) samt graderingen av respektive förändringar i ryggen. Gäller från 1.1.2022.
Päivitetty
Spinal radiography and grading of spinal changes
The evaluation procedure and grading of spinal radiographs as well as instructions for performing spinal radiography for assessment of spinal changes (spondylosis, lumbosacral transitional vertebra, vertebra anomaly and intervertebral disc disease) are specified in this document. Valid as of 1.1.2022.
Päivitetty
Downloadable file
Selkärangan kuvausohjeen liite 1
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset eli matalaraajiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy selkärangan välilevysairautta.
Päivitetty 13.6.2022
Selkärangan kuvausohjeen liite 1
Tämä on selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset eli matalaraajaiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy selkärangan välilevysairautta. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Selkärangan kuvausohjeen liite 1
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset eli matalaraajiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy selkärangan välilevysairautta.
Päivitetty
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa samt raser, hos vilka det förekommer disksjukdom.
Päivitetty
Appendix 1 to Instructions for spinal radiography
Chondrodystrophic breeds and other breeds with intervertebral disc disease (radiographs must also be taken for grading IDD)
Päivitetty
Downloadable file
Selkärangan kuvausohjeen liite 2
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan ns. korkkiruuvihäntäiset rodut.
Päivitetty 30.5.2018
Selkärangan kuvausohjeen liite 2
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan ns. korkkiruuvihäntäiset rodut.
Päivitetty
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Päivitetty
Appendix 2 to Instructions for spinal radiography
This is an appendix to Instructions for spinal radiography. The document includes a list of so-called screw-tailed breeds.
Päivitetty

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Röntgenkuva koiran lonkista
Lonkka- ja kyynärnivellausunnot annetaan röntgenkuvista Lue lisää
Paimenkoiranpentu
Vastauksia yleisimpiin röntgenlausuntoja koskeviin kysymyksiin Lue lisää
Koira juoksemassa niityllä lelu suussa
Polvilumpioluksaatiotutkimus kertoo pysyykö patella paikoillaan Lue lisää