Koiran lisääntymisikä

Narttu saavuttaa sukukypsyysiän eli puberteetin noin 6-12 kuukauden ja uros 6 kuukauden iässä koiran rodusta riippuen. Koiraa suositellaan kuitenkin käytettäväksi jalostukseen vasta aikuisena, vähintään 2-vuotiaana, jotta koiran soveltuvuudesta seuraavan sukupolven vanhemmaksi on saatu mahdollisimman paljon tietoa; koiran ja sen sukulaisten terveydentila, luonne ja käyttöominaisuudet.

Urokselle ei ole asetettu astutuskäytön yläikärajaa, mutta nartun ensimmäisen penikoimisen tulisi tapahtua alle 6-vuotiaana, jotta narttu olisi kunnoltaan ja terveydentilaltaan kykenevä tiinehtymään, kantamaan, synnyttämään sekä hoitamaan pentunsa hyvin. 8 vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Eläinlääkärintodistus on liitettävä pentueilmoitukseen.

Pentueiden lukumäärä ja penikointitiheys

Nartun astutuskäytölle on annettu Kennelliiton Koirarekisteriohjeessa määräykset, joiden mukaan nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta. Tähän määräykseen liittyvät poikkeukset löytyvät Koirarekisteriohjeesta. Koiran jälkeläismäärää voidaan rajoittaa rotu- ja sukupuolikohtaisesti rodun PEVISA-ohjelmassa, minkä lisäksi rotuyhdistyksillä voi olla myös omia suosituksiaan jälkeläismääristä.

Koirien keinosiemennys

Keinosiemennystä käytetään yhä enemmän apuna suunnitelmallisessa jalostuksessa. Sen avulla nartun astuttamiseen voidaan käyttää kaukanakin asuvaa urosta, tai lupaavan uroksen spermaa voidaan pakastaa myöhempää käyttöä varten. Keinosiemennyksen syynä ei kuitenkaan saa olla nartun tai uroksen haluttomuus tai kyvyttömyys normaaliin astutukseen.

Kennelliittojen kansainvälisen kattojärjestön FCI:n jalostussäännöissä linjataan, että keinosiemennystä ei tulisi käyttää eläimille, jotka eivät aiemmin ole lisääntyneet luonnollisesti. Kennelliiton yleinen jalostusstrategia noudattelee FCI:n linjauksia. Jalostusstrategian mukaan jalostukseen käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas luonnolliseen astutukseen. Uroksia, jotka eivät ole aiemmin kyenneet astumaan normaalisti tai joilla on puutteellinen sukuvietti, ei tule käyttää jalostukseen keinosiemennyksenkään avulla.

Siemennyksen tai sperman keräyksen saa suorittaa eläinlääkäri. Siirretyn tai pakastetun sperman mukana pitää olla eläinlääkärin antama todistus sen alkuperästä (sperman keräystodistus). Siementänyt eläinlääkäri toimittaa Kennelliittoon todistuksen siemennyksestä sekä todistuksen sperman alkuperästä.

Siemennettävän nartun ja spermaa luovuttavan uroksen pitää olla tunnistusmerkitty ja merkintä tarkistetaan toimenpiteen yhteydessä.

Syvennä tietämystäsi:

Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Updated
Downloadable file
Keinosiemennystä koskevat määräykset ja ohjeet
Dokumentissa esitetään koirien keinosiemennykseen liittyvät eettiset näkökulmat sekä siementämiseen, sperman keräämiseen ja pentueiden rekisteröintiin liittyvät määräykset ja ehdot. Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Updated 30.5.2018
Keinosiemennystä koskevat määräykset ja ohjeet
Dokumentissa esitetään koirien keinosiemennykseen liittyvät eettiset näkökulmat sekä siementämiseen, sperman keräämiseen ja pentueiden rekisteröintiin liittyvät määräykset ja ehdot. Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Updated
Bestämmelser för och direktiv om artificiell insemination
Updated