Vastuullisuuden mallina koiranomistajan ja -haltijan perussääntö

Eri roduilla on erilaiset tarpeet ja omistajan tulee huolehtia koiran rodunomaisten tarpeiden täyttämisestä. Omistajan tulee myös muistaa, että koira on eläin, eikä sitä pidä inhimillistää liikaa.

Vastuullinen koiranomistaja

Vastuullinen koiranomistaja ottaa seuraavat seikat huomioon toimiessaan koiransa kanssa:

 • Omistaja huolehtii koiran perusterveydenhuollosta ja rokotukset pidetään voimassa
 • Koiran omistaja vastaa aina koirastaan ja sen tekemisistä
 • Jokaiselle koiralle tulee opettaa arkitottelevaisuus
 • Koiran on saatava riittävästi liikuntaa, ravintoa ja huolenpitoa
 • Koira tarvitsee lisäksi ulkoilua, virikkeitä ja riittävästi lepoa     
 • Koira on pidettävä kytkettynä taajama-alueella ja sen jätökset on aina korjattava
 • Luonnoneläinten lisääntymisaikana koiran pidetään kytkettynä myös maaseudulla
 • Koiranpidosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa ympäristölle
 • Koiran kanssa liikkuessa on aina otettava huomioon myös muut ihmiset ja eläimet
 • Hyvä omistaja ei inhimillistä koiraansa liikaa, vaan antaa koiralleen koiramaisen elämän
 • Koiran omistaja huomioi Koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä määritellyt periaatteet

Löydät sopimuksen koiran kaupasta täältä.