Vastuullisuuden mallina koiranomistajan ja -haltijan perussääntö

Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännönnössä luetellaan niitä asioita, mihin Kennelliiton jäsenen tulee sitoutua koiran omistajana tai -haltijana. Koiranomistajan ja -haltijan vastuulla on huolehtia koiransa hyvinvoinnin lisäksi myös siitä, ettei koiranpito tuota haittaa ympäristölle. Siksi onkin tärkeää, että noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. 

Vastuullinen koiranomistaja:

  • on perehtynyt omistamansa koiran laji- ja rotutyypillisiin tarpeisiin ja huolehtii siitä, että koira saa riittävästi ravintoa, huolenpitoa, liikuntaa, lepoa sekä rodunomaisia aktiviteetteja.
  • huolehtii koiran sosiaalistamisesta ja arkitotelevaisuuden opettamisesta.
  • huolehtii koiran perusterveydenhuollosta, loishäädöistä, rokotuksista sekä sitoutuu viemään koiran tarvittaessa eläinlääkäriin.
  • vastaa koirastaan ja sen tekemisistä, myös silloin, jos jotain ikävää tapahtuu.
  • perehtyy koiranpitoon liittyviin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin sekä toimii niiden mukaisesti.

Lue lisää koiraetiketistä täältä.

Koirien kiinnipitosäädöksiin voit tutustua täällä.

Täällä kerrotaan, miten koirapuistoissa kaikilla on mukavaa ja turvallista.

Downloadable file
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Updated