Vastuullisuuden mallina koiranomistajan ja -haltijan perussääntö

Eri roduilla on erilaiset tarpeet ja omistajan tulee huolehtia koiran rodunomaisten tarpeiden täyttämisestä. Omistajan tulee myös muistaa, että koira on eläin, eikä sitä pidä inhimillistää liikaa.

Vastuullinen koiranomistaja

Vastuullinen koiranomistaja ottaa seuraavat seikat huomioon toimiessaan koiransa kanssa:

 • Omistaja huolehtii koiran perusterveydenhuollosta ja rokotukset pidetään voimassa
 • Koiran omistaja vastaa aina koirastaan ja sen tekemisistä
 • Jokaiselle koiralle tulee opettaa arkitottelevaisuus
 • Koiran on saatava riittävästi liikuntaa, ravintoa ja huolenpitoa
 • Koira tarvitsee lisäksi ulkoilua, virikkeitä ja riittävästi lepoa     
 • Koira on pidettävä kytkettynä taajama-alueella ja sen jätökset on aina korjattava
 • Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19.päivään koira on pidettävä kytkettynä myös taajama-alueen ulkopuolella.
 • Koiraa ei saa koskaan pitää irti toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Tämä koskee myös kansallispuistoja.
 • Koiranpidosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa ympäristölle
 • Koiran kanssa liikkuessa on aina otettava huomioon myös muut ihmiset ja eläimet
 • Hyvä omistaja ei inhimillistä koiraansa liikaa, vaan antaa koiralleen koiramaisen elämän
 • Koiran omistaja huomioi Koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä määritellyt periaatteet
Downloadable file
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Päivitetty

Löydät sopimuksen koiran kaupasta täältä.