Miksi koiran tiedot kannattaa ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan?

Kennelliiton ylläpitämä koirarekisteri on Suomen kattavin, sillä Taloustutkimuksen arvioimista yli 800 000 Suomen koirasta lähes kolme neljästä on rekisteröity Kennelliittoon (rotukoirat) tai ilmoitettu Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan. Löytökoiran omistajaa etsitään usein ensimmäisenä Kennelliiton rekistereistä ja tunnistusmerkintätietokannasta, jolloin koira voi palautua omistajalleen parhaimmillaan jo löydettäessä.

Kun koira on tunnistusmerkitty ja ilmoitettu Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan, myös monirotuisen koiran kanssa voi osallistua sääntöjen puitteissa tiettyjen lajien – esimerkiksi agilityn ja tokon – virallisiin kokeisiin ja kilpailuihin. Koiranäyttelyihin monirotuisen koiran kanssa ei voi osallistua. 

Miten koira tunnistusmerkitään ja ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan?

Kennelliitolla on ympäri maata noin 500 koulutettua tunnistusmerkitsijää. Lisäksi koiran voi tunnistusmerkitä eläinlääkäriasemilla. Kun monirotuinen tai rekisteröimätön koira tunnistusmerkitään, tulee koiralle kirjoittaa tunnistusmerkintätodistus. Tunnistusmerkinnän suorittanut tunnistusmerkitsijä tai eläinlääkäri allekirjoittaa vapaamuotoisen todistuksen, josta tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

  • tunnistusmerkinnän päivämäärä
  • mikrosirunumero tai tatuointitunnus
  • koiran nimi
  • koiran rotu
  • lisäksi on suositeltavaa, että todistukseen merkitään koiran omistaja sekä tämän yhteystiedot
  • tunnistusmerkitsijän allekirjoitus ja nimi

Koiran voi ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan joko sähköisesti Omakoira-palvelun tai Omakoira-mobiilisovelluksen kautta, lähettämällä omistajailmoitus sähköpostin liitteenä tai paperilla postitse. Kennelliiton tunnistusmerkintätietokannassa oleva koira saa ns. FIX-tunnisteen. Rotukoirien kantakirjarekisterinumeroista kertovat FI-, EJ (ei jalostukseen) ja ER-alkuiset rekisterinumerot. 

Koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan Omakoira-palvelun kautta

  1. Omistaja aloittaa koiran ilmoittamisen tunnistusmerkintätietokantaan Omakoira-palvelussa ja saa väliaikaisen käsittelynumeron (tunnistenumeron) koiralleen. Tallennusmaksu maksetaan ilmoittamisen yhteydessä verkkomaksuna.
  2. Koira tunnistusmerkitään ja tunnistusmerkintä voidaan tallentaa Omakoira-palvelussa väliaikaisen käsittelynumeron avulla. Vain Kennelliiton pätevöimä tunnistusmerkitsijä tai eläinlääkäri voi suorittaa tunnistusmerkitsemisen sekä tunnistusmerkintätiedon tallentamisen.
  3. Jos koira on tunnistusmerkitty jo aiemmin, voi tunnistusmerkintätodistuksen lisätä Omakoira-palveluun liitteeksi.
  4. Kun koiralle on lisätty tunnistusmerkintä, saa omistaja omistajatodistuksen sähköpostin liitteenä sekä lisäksi koiraa koskevan tunnistekirjan, joka postitetaan kotiin.

Ilmoita koirasi tunnistusmerkintätietokantaan Omakoira-palvelussa.

Omistajatodistus paperilla postitse

Koiranomistaja voi tulostaa Kennelliiton sivuilta FIX-omistajatodistushakemuksen, täyttää sen ja lähettää joko sähköpostin liitteenä tai postitse.

Tunnistusmerkitsijä tai eläinlääkäri merkitsee hakemukseen koiran tunnistusmerkintätiedot, jos koiraa ei ole aiemmin merkitty. Hakemuksen liitteeksi voi myös lähettää täytetyn tunnistusmerkintätodistuksen.

Jos koira on tunnistusmerkitty jo aiemmin, ja sillä on jo eläinlääkärin tai tunnistusmerkitsijän allekirjoittama todistus tunnistusmerkitsemisestä, liitetään anomuksen mukaan kopio siitä. Myös kopio koiran EU-passista kelpaa, kunhan siitä käy ilmi koiran perustiedot, tunnistusmerkintänumero, tunnistusmerkinnän päivämäärä sekä tunnistusmerkinnän tehneen tunnistusmerkitsijän tai eläinlääkärin nimi sekä numero.

The form can be filled and saved
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta)
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen. Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
Updated 20.11.2023
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta)
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
Updated
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg
Denna blankett används då en blandrashund eller oregistrerad hund registreras till id-märkningsdatabasen (FIX-databas) och ägarintyg beställs för hunden i fråga. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post eller skickas per e-post till den adress som anges på blanketten. Registrering av en oregistrerad eller blandrashund kan även göras elektroniskt i Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst.
Updated
Entering a mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database)
Enter your mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database) and order an Ownership Certificate for the dog in question by using this form. Fill out the form and mail it or email it to the address mentioned on the form.
You can also register your mixed-breed dog or unregistered dog in the Finnish Kennel Club’s Omakoira member service.
Updated
Downloadable file
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten rekisteröimätön tai monirotuinen koira voidaan ilmoittaa Suomen Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) Omakoira-palvelussa. Palvelu on avoin kaikille koiranomistajille eikä vaadi Kennelliiton jäsenyyttä.
Updated 11.2.2020
Rekisteröimättömän/monirotuisen koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten rekisteröimätön tai monirotuinen koira voidaan ilmoittaa Suomen Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) Omakoira-palvelussa. Palvelu on avoin kaikille koiranomistajille eikä vaadi Kennelliiton jäsenyyttä.
Updated