Työryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen. Työryhmän jäseniä ovat PrettyBit Projects Oy:n toimitusjohtaja Juha Tenhunen ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen.

Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja se priorisoi Koiranet-projektissa tehtävät ohjelmistokehitystyöt. Koiranet-projektin aikana on otettu käyttöön

  • Jalostustietojärjestelmä 2005
  • Kennelliiton toimiston käyttöön tarkoitetut Koirarekisteri ja Jäsenrekisteri 2008
  • Omakoira-palvelu 2009
  • Tapahtumatietojärjestelmä 2011
  • Näyttelyjärjestelmä 2012
  • Omakoira-mobiilisovellus 2018