Jalostusstrategia koostuu kymmenestä päätavoitteesta sekä näihin liittyvistä toimenpiteistä. Kennelliiton rotujärjestöistä koostuva valtuusto on sitoutunut noudattamaan jalostusstrategiaa päättäessään sen ja tavoiteohjelman voimaantulosta. Yleinen jalostusstrategia koskee kaikkia koirarotuja ja sitoo kaikkia Kennelliiton jäseniä ja toiminnassa mukana olevia. Rotukohtaiset painotukset ja tavoitteet määritellään jalostuksen tavoiteohjelmissa.

Ensimmäinen yleinen jalostusstrategia oli voimassa 1.1.2012-31.12.2017. Tämän jälkeen voimassa vuosina 2018-2023 on vastaava, mutta päivitetty jalostusstrategia.

Jalostusstrategiassa on otettu huomioon eläinsuojelulaki, lakia täydentävä eläinsuojeluasetus ja Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskeva päätöslauselma. Jalostusstrategia on sopusoinnussa myös Kennelliiton yleisten ja jalostusta ohjaavien sääntöjen sekä ohjeiden kanssa.

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian päätavoitteet:


1.    Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.
2.    Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään eikä sillä ole arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.
3.    Jalostukseen käytettävä koira on hermoiltaan ja käyttäytymiseltään sellainen, että se selviää arkipäivän tilanteista. Näin sen todennäköisyys periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia alentavia luonneominaisuuksia, on mahdollisimman pieni.
4.    Vakavien, koiran hyvinvointiin vaikuttavien vikojen ja sairauksien leviäminen estetään. Vain kliinisesti tervettä koiraa voidaan käyttää jalostukseen, kun kyse on sairauksista, jotka aiheuttavat koiralle kipua tai epämukavuutta tai muuten rajoittavat koiran lajityypillistä elämää.
5.    Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan.
6.    Jalostukseen käytetään mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Koiran elinikää ei turhaan pitkitetä terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella.
7.    Jalostuksessa turvataan jokaisen rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Rodun eri yksilöitä käytetään jalostukseen monipuolisesti.
8.    Kennelliitto tukee ja tuottaa toimintaa, jolla pyritään tiedon lisäämiseen koiran perimästä, terveydestä ja sairauksista.
9.    Yhteistyötä eläinlääkäreiden ja tutkijoiden kanssa tiivistetään. Myös eläinlääkärit tukevat omalla toiminnallaan jalostusstrategian periaatteita ja tavoitteita.
10.    Kennelliitto vaikuttaa Pohjoismaisen Kennelunionin ja FCI:n kautta kansainväliseen yhteisöön tiedon ja taidon lisäämiseksi koiranjalostuksessa. Kansainvälisessä yhteisössä toimitaan aina niin, että koirien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeimpiä päämääriä.

Tutustu Kennelliiton jalostusstrategiaan

Downloadable file
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia 2018-2023
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia linjaa koiarnjalostuksen tavoitteet ja ohjauksen Suomessa. Strategia on voimassa 1.1.2018 alkaen
Updated 19.1.2023
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia 2018-2023
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia linjaa koiarnjalostuksen tavoitteet ja ohjauksen Suomessa. Strategia on voimassa 1.1.2018 alkaen
Updated
Finska Kennelklubbens allmänna avelsstrategi 2018–2023
I Kennelklubbens allmänna avelsstrategi stakas ut målsättningar för hundavel. Vidare redogörs för styrningen av hundavel i Finland. Strategin gäller från och med 1.1.2018
Updated
The Finnish Kennel Club’s General Breeding Strategy 2018–2023
The Finnish Kennel Club's General Breeding Strategy outlines the goals of dog breeding and how it is supervised in Finland. The strategy is valid as of 1.1.2018.
Updated