Jalostusstrategia koostuu kymmenestä päätavoitteesta sekä näihin liittyvistä toimenpiteistä. Kennelliiton rotujärjestöistä koostuva valtuusto on sitoutunut noudattamaan jalostusstrategiaa päättäessään sen ja tavoiteohjelman voimaantulosta. Yleinen jalostusstrategia koskee kaikkia koirarotuja ja sitoo kaikkia Kennelliiton jäseniä ja toiminnassa mukana olevia. Rotukohtaiset painotukset ja tavoitteet määritellään jalostuksen tavoiteohjelmissa.

Ensimmäinen yleinen jalostusstrategia oli voimassa 1.1.2012-31.12.2017. 

Jalostusstrategiassa on otettu huomioon laki eläinten hyvinvoinnista, erityisesti sen 25 § ja Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskeva päätöslauselma. Jalostusstrategia on sopusoinnussa myös Kennelliiton yleisten ja jalostusta ohjaavien sääntöjen sekä ohjeiden kanssa.

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian päätavoitteet:

  1. Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt koirat ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.
  2. Vakavia, koiran hyvinvointiin vaikuttavia vikoja ja sairauksia vastustetaan. Jalostukseen käytettävät koirat ovat kliinisesti terveitä, kun kyse on sairauksista, jotka aiheuttavat koiralle kipua tai epämukavuutta tai muuten rajoittavat koiran lajityypillistä elämää.
  3. Jalostukseen käytettävät koirat ovat luonteeltaan ja käyttäytymiseltään sellaisia, että ne selviävät hyvin arkipäivän tilanteista.
  4. Jalostukseen käytettävät koirat ovat rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisia, eikä niillä ole ulkomuodossaan vakavia, hyvinvointia alentavia vikoja. Jalostukseen käytettävät koirat soveltuvat rakenteeltaan ja muiltakin osin siihen käyttötarkoitukseen, mihin rotu on jalostettu.
  5. Jalostukseen käytettävät koirat pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan.
  6. Jalostukseen käytettävät koirat polveutuvat mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista.
  7. Jalostuksessa turvataan jokaisen rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Rodun eri yksilöitä käytetään jalostukseen monipuolisesti.
  8. Kennelliitto tukee ja tuottaa toimintaa, jolla lisätään tietoa koiran perimästä, terveydestä ja sairauksista.
  9. Yhteistyötä eläinlääkäreiden ja tutkijoiden kanssa ylläpidetään. Jalostusstrategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhdenmukaisia eläinlääkäritoiminnan kanssa.
  10. Kennelliitto vaikuttaa Pohjoismaisen Kennelunionin ja FCI:n kautta kansainväliseen yhteisöön tiedon ja taidon lisäämiseksi koiranjalostuksessa. Kansainvälisessä yhteisössä toimitaan aina niin, että koirien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeimpiä päämääriä.

Tutustu Kennelliiton jalostusstrategiaan