Otathan huomioon muut ihmiset, koirat ja luonnoneläimet!

Noudata lakeja ja määräyksiä

Kaupungeissa järjestyslailla pyritään turvaamaan koirattomien ja koirallisten kaupunkilaisten sopuisa yhdessäelo. Järjestyshäiriöiden välttämiseksi koiran – oli se kuinka kiltti tahansa – tulee ulkoilla taajamissa aina kytkettynä. Kaupungeista löytyy myös paikkoja, jonne koiria ei saa viedä edes kytkettynä. 

Kaupunkialueiden ulkopuolellakaan koira ei saa juoksennella vapaana. Irtipitämiseen tulee olla aina maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa, ja koirien kiinnipitoaikana 1.3–19.8. koiria ei saa laskea irti lainkaan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Kiinnipitoaika tulee metsästyslaista, jolla pyritään turvaamaan luonnoneläimien lisääntymisrauha. 

Lue lisää koirien kiinnipitosäädöksistä täältä.

Sosiaalista koirasi jo pentuna erilaisiin asiohiin

Koira on hyvä totuttaa jo pentuna erilaisiin ääniin, kulkuneuvoihin ja muihin eläimiin. Koiran on siedettävä rullaluistelijoita, polkupyöräilijöitä, pyörätuoleilla kulkevia henkilöitä ja monenlaisia muita vastaantulevia kulkijoita. Huolehdi siitä, ettei koira mene ilman lupaa ihmisten luokse, sillä kaikki eivät pidä koirista ja jotkut saattavat pelätä niitä.

Koiran kanssa pitää myös pystyä rauhallisesti ohittamaan toiset koirat ja muut eläimet kuten kissat ja hevoset. Koska kaikki koirat eivät välttämättä pidä toisista koirista, ei ole tarkoituksenmukaista päästää koiraa tervehtimään vieraita koiria, ainakaan ilman lupaa.

Ennakoi vahinkoja

Koiran ulkoiluttaminen vaatii taluttajalta ympäristön huomioimista ja koiran hallintaa myös yllättävissä tilanteissa. Hallinta on erityisen tärkeää, kun koira ulkoilee kelataluttimessa. Jos pyöräilijä tai rullaluistelija kaatuu koiran taluttimeen, taluttaja on siitä vastuussa. Koiran ulkoilutusvälineiden sopivuuteen ja kestävyyteen tulee kiinnittää myös huomiota, jotta koira ei pääse vahingossa irti ja mahdollisesti näin aiheuttamaan vahinkoa itselleen, muille koirille tai ihmisille.

Suomessa suuri osa vuodesta on pimeää aikaa. Pimeällä tiellä liikkujien turvallisuutta ajatellen heijastimen käyttö on välttämätöntä.

Pidä ympäristö siistinä

Asuin- ja ulkoiluympäristön siistinä pitämiseksi koirien jätökset on kerättävä pois etenkin taajaan asutuilla alueilla. Koira ei myöskään saisi merkitä autonrenkaita, talojen seinustoja, patsaita, portinpieliä tai koristekasveja omaksi reviirikseen.

Matkustaminen koiran kanssa

Koiran kanssa matkustettaessa sen pitäisi osata perustottelevaisuus. Rauhallisesti matkustava koira helpottaa liikkumista paikasta toiseen. Koiran kuljettaminen on sallittua liikennevälineissä suurimmassa osassa Suomen kuntia.

Matkasuunnitelmaa tehdessä kannattaa tarkistaa hyväksyykö esimerkiksi paikallinen linja-autoyhtiö koiramatkustajat ja peritäänkö koirasta erillinen maksu. Koiran kanssa matkatessa tulee myös huomioida muut matkustajat.

sosiaalistaminen
Koiranomistajan etiketti ulkoiluun

Ulkoiluta koiraasi vähintään kolme kertaa päivässä

Tarjoa koirallesi päivittäistä liikuntaa sen liikuntatarpeen mukaan

Hanki koirallesi ulkoilutukseen tarvittavat, asianmukaiset varusteet

Varmista, että varusteet ovat oikeankokoiset ja tarpeeksi kestävät, ettei koirasi pääse karkaamaan

Pidä kakkapusseja aina mukanasi

Pidä huoli siitä, että koirankakkaa ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa, näin määrää järjestyslaki

Pidä koirasi aina kytkettynä taajamassa ja muualla vapaana vain maanomistajan luvalla

Älä anna koirasi merkitä autonrenkaita, talojen seinustoja, patsaita, portinpieliä tai koristekasveja omaksi reviirikseen

Älä ulkoiluta koiraasi lasten leikkipaikoilla, uimarannoilla ja torialueilla

Käy koirapuistoissa ainoastaan terveen, rokotetun, madotetun ja hyvin käyttäytyvän koiran kanssa