Rekisteröinti ja pennut

The form can be filled and saved
Pentueilmoitus
Voimassa 1.1.2009 alkaen, päivitetty 27.1.2017.
Päivitetty 30.5.2018
Pentueilmoitus
Voimassa 1.1.2009 alkaen, päivitetty 27.1.2017.
Päivitetty
Valpkullsanmälan
I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
Päivitetty
Litter registration application
Valid from 1.1.2009, updated 27.1.2017.
Päivitetty
Downloadable file
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2019
PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset). Koskee 1.1.2018 ja sen jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.
Päivitetty 3.7.2018
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2018
PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset). Koskee 1.1.2018 ja sen jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.
Päivitetty
PEVISA och rasspecifika specialvillkor 2019
Päivitetty
Downloadable file

 

Kennelnimi

 

Terveystutkimukset

Downloadable file
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Voimassa 1.6.2015 alkaen, päivitykset 1.1.2016 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Voimassa 1.6.2015 alkaen, päivitykset 1.1.2016 alkaen.
Päivitetty
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Päivitetty
Guidelines for combating cardiac disease
Valid from 1.6.2015. Updated points approved by the Board on 27.11.2015 and entered into force on 1.1.2016.
Päivitetty

 

DNA-tutkimukset

Downloadable file
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Päivitetty
Downloadable file
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Päivitetty 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Päivitetty
Policy beträffande genetisk testing fru00e5n NKUs vetenskapliga kommittu00e9
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Päivitetty
NKU's scientific committee's policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Päivitetty

 

PEVISA-ohjelmat

Downloadable file
PEVISA-ohje
Voimassa 1.1.2009 alkaen. Täydentää PEVISA-sääntöä.
Päivitetty 30.5.2018
Pevisa-ohje 2019
Päivitetty
Muut versiot
PEVISA-ohje
Voimassa 1.1.2009 alkaen. Täydentää PEVISA-sääntöä.
Päivitetty
PEVISA-instruktion
Gäller fr.o.m. 1.1.2009
Päivitetty
Downloadable file
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2019
PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset). Koskee 1.1.2018 ja sen jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.
Päivitetty 3.7.2018
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2018
PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset). Koskee 1.1.2018 ja sen jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.
Päivitetty
PEVISA och rasspecifika specialvillkor 2019
Päivitetty

 

Jalostusohjelmat

Downloadable file
JTO-pohja
Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja suurilukuisille roduille
Päivitetty 30.5.2018
JTO-pohja
Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja suurilukuisille roduille
Päivitetty

 

FCI:n jalostusta ja kasvatusta koskeva säännöstö

 

Kennelliiton jalostustarkastus

 

Tunnistusmerkintä, kennelneuvonta ja Vuolasvirta-palkinto