Registrering och valpar

Downloadable file
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2020
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä.
Uppdaterad
PEVISA_2020_ruotsi
Uppdaterad

 

Downloadable file
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Uppdaterad 11.12.2019
Övriga versioner
Roturisteytysohje ja seurantaraportointi
Dokumentissa annetaan ohjeet roturisteytysten suunnitteluun ja risteytyshakemuksen tekoon sekä seurantaraportin laatimiseen. Voimassa 1.1.2020 lähtien.
Uppdaterad
Instruktion om raskorsningar
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Uppdaterad
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds.
Valid from 1.1.2020.
Uppdaterad

 

Kennelnamn

 

Hälsoundersökningar

Downloadable file
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi. Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad 30.5.2018
Lonkkanievelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta.
Voimassa 1.1.2019 alkaen
Uppdaterad
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi.
Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Armbågsledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 1.10.2019
Armbu00e5gsledsdysplasiinstruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2020.
Uppdaterad
ED-instruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi.
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje perinnöllisten sydänsairauksien vastustamiseksi
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurrence of heart disease in dogs and to
support prevention. This guideline will determine how the prevention will be implemented in
practice. Valid from 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av förändringar i ryggen 2019
Instruktion för röntgenundersökning av rygg. Gäller från 1.1.2020
Uppdaterad 16.1.2020
Rygginstruktion 2019
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Övriga versioner
Selän muutosten röntgenkuvaus- ja luokitusohje
Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Rygginstruktion
Instruktion för röntgenundersökning av rygg. Gäller från 1.1.2020
Uppdaterad
Requirments for spinal radiography and grading of spinal changes
Requirements for spinal radiography and grading of spinal changes.
Valid from 1.1.2020
Uppdaterad
Downloadable file
Syringomyeli-instruktion
<span>Gäller fr.o.m 1.1.2014</span>
Uppdaterad 30.5.2018
Syringomyelian magneettikuvaus- ja luokitusohje
Koirien perinnöllistä Chiari-epämuodostumaa ja/tai syringomyeliaa (selkäytimen tai aivorungon ontelotautia) tutkitaan magneettikuvauksella. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän syringomyeliatutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Syringomyeli-instruktion
<span>Gäller fr.o.m 1.1.2014</span>
Uppdaterad
Downloadable file
Gångtest instruktion
Gäller fr&aring;n 15.12.2016
Uppdaterad 30.5.2018
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Kävelytestin tarkemmassa järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Ks. https://www.kennelliitto.fi/kavelytestin-jarjestamisohje
Uppdaterad
Gu00e5ngtest instruktion
Gäller fr&aring;n 15.12.2016
Uppdaterad
Guideline for walk tests
<span>Valid as of 15.12.2016</span>
Uppdaterad

 

DNA-undersökningar

Downloadable file
DNA-instruktion
Instruktion om provtagning för gentester samt registrering av resultat.
Uppdaterad 24.2.2020
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
DNA-instruktion
Instruktion om provtagning för gentester samt registrering av resultat.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för beställning av gentest, Laboklin
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad 29.1.2020
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad
Downloadable file
Policy beträffande genetisk testing från NKUs vetenskapliga kommitté
Information och ställningstagande fr&aring;n Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitt&eacute; (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
Policy beträffande genetisk testing fru00e5n NKUs vetenskapliga kommittu00e9
Information och ställningstagande fr&aring;n Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitt&eacute; (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad
NKU's scientific committee's policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad

 

PEVISA-program

Downloadable file
PEVISA-instruktion
Gäller fr.o.m. 1.1.2009
Uppdaterad 30.5.2018
PEVISA-instruktion
Uppdaterad
Övriga versioner
Yleinen PEVISA-ohje
Dokumentissa annetaan PEVISA-ohjelmasta vastuussa oleville rotujärjestöille ohjeita ohjelman
laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. luetellaan asiat, joita PEVISA-ohjelmaan on mahdollista liittää koirien jalostuskäytön ehdoiksi. Ohje täydentää valtuuston hyväksymää PEVISA-sääntöä. Päivitetty 1.1.2019.
Uppdaterad
PEVISA-instruktion
Gäller fr.o.m. 1.1.2009
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA-bestämmelser
Gäller fr.o.m. 1.1.2009
Uppdaterad 30.5.2018
Yleinen PEVISA-sääntö
Dokumentti määrittelee PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2009 alkaen.
Uppdaterad
PEVISA-bestämmelser
Gäller fr.o.m. 1.1.2009
Uppdaterad
Downloadable file
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2020
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä.
Uppdaterad
PEVISA_2020_ruotsi
Uppdaterad

 

Avelsprogram

Downloadable file
Uppdaterad
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mallirunko suurilukuisille roduille
Mallirungossa määritellään suurilukuisten rotujen JTO:ssa käsiteltävät asiat sekä JTO:n rakenne. Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa.
Ks. myös JTO:n tekemistä helpottamaan laadittu täytettävä pohja (Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä pohja suurilukuisille roduille) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne).
Päivitetty 6.2.2014.
Uppdaterad
Breed-specific breeding strategy template
Template is for breeds with large populations (min. 250 dogs registered during the last five years). The template lists themes and issues which should be included in the strategy. Valid from 6.2.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mallirunko harvalukuisille roduille
Mallirungossa määritellään harvalukuisten rotujen JTO:ssa käsiteltävät asiat sekä JTO:n rakenne. Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Ks. myös JTO:n tekemistä helpottamaan laadittu täytettävä pohja (Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä pohja harvalukuisille roduille) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne). Päivitetty 6.2.2014.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Uppdaterad
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä pohja suurilukuisille roduille
Suurilukuisille roduille tarkoitettu, täytettävä pohja jalostuksen tavoiteohjelman kirjoittamista ja jäsentelyä varten. Harvalukuisille roduille on oma pohjansa. Ks. myös Jalostuksen tavoiteohjelman mallirungot (ohjelman sisältö) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne).
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Uppdaterad
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä pohja harvalukuisille roduille
Harvalukuisille roduille tarkoitettu, täytettävä pohja jalostuksen tavoiteohjelman kirjoittamista ja jäsentelyä varten.
Suurilukuisille roduille on oma pohjansa. Ks. myös Jalostuksen tavoiteohjelman mallirungot (ohjelman sisältö) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne).
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
Ohje jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laatimisesta
Ohjeessa määritellään JTO:n hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet, aikataulut sekä menettelytavat JTO:n laatimisessa ja päivittämisessä sekä JTO:sta tiedottamisessa.
Ks. myös jalostuksen tavoiteohjelman mallirungot suuri- ja harvalukuisille roduille sekä jalostuksen tavoiteohjelman täytettävät pohjat.
Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad

 

FCI:s bestämmelser gällande avel och uppfödning

 

Kennelklubbens avelsgranskningar

Downloadable file
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
Direktiv om utbildning av funktionärer som tjänstgör på avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje

Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
Direktiv om utbildning av funktionärer som tjänstgör på avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende med momentbeskrivningar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Uppdaterad
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende med momentbeskrivningar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
Ohjeet ulkomuodon jalostustarkastuslomakkeen täyttämiseen
Ohje on tarkoitettu rotujärjestöille ja -yhdistyksille ja siinä kerrotaan, miten rodun ukomuodon ihanneprofiili määritellään ja mitä lomakkeen täyttämisessä tulee huomioida.
Uppdaterad

 

ID-märkning, kennelkonsultering och Vuolasvirta-pris

Downloadable file
Direktiv om kennelkonsulter
Direktiv om val, utbildning och auktorisering av kennelkonsulter i kenneldistrikt.
Uppdaterad 19.2.2020
Kennelliiton kennelneuvojaohje
Ohje sisältää kuvauksen kennelneuvojan toiminnan tarkoituksesta, kennelneuvojan asemasta sekä kennelneuvojan valinnasta, koulutuksesta ja pätevöitymisestä. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om kennelkonsulter
Direktiv om val, utbildning och auktorisering av kennelkonsulter i kenneldistrikt.
Uppdaterad