Registrering och valpar

 

Downloadable file
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Uppdaterad 11.12.2019
Övriga versioner
Ohje roturisteytyksistä
Ohje roturisteytysten käytännön toteutuksesta ja seurantaraportista. Voimassa 1.1.2020 lähtien.
Uppdaterad
Instruktion om raskorsningar
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Uppdaterad
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds.
Valid from 1.1.2020.
Uppdaterad

 

Kennelnamn

 

Hälsoundersökningar

Downloadable file
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi. Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad 30.5.2018
Lonkkanievelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta.
Voimassa 1.1.2019 alkaen
Uppdaterad
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi.
Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Armbågsledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 1.10.2019
Armbu00e5gsledsdysplasiinstruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2020.
Uppdaterad
ED-instruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi.
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
Valid from 1.6.2015. Updated points approved by the Board on 27.11.2015 and entered into force on 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av förändringar i ryggen 2019
Instruktion för röntgenundersökning av rygg. Gäller från 1.1.2020
Uppdaterad 16.1.2020
Rygginstruktion 2019
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Övriga versioner
Selkäohje 2020
Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Rygginstruktion
Instruktion för röntgenundersökning av rygg. Gäller från 1.1.2020
Uppdaterad
Requirements for spinal radiography and grading of spinal changes
Requirements for spinal radiography and grading of spinal changes
Valid as of 1.1.2020
Uppdaterad

 

DNA-undersökningar

Downloadable file
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Policy beträffande genetisk testing från NKUs vetenskapliga kommitté
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
Policy beträffande genetisk testing fru00e5n NKUs vetenskapliga kommittu00e9
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad
NKU's scientific committee's policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad

 

PEVISA-program

The form can be filled and saved
Uppdaterad
PEVISA-valintamahdollisuudet
Täytetty lomake liitetään rotujärjestön PEVISA-anomukseen.
Uppdaterad

 

Avelsprogram

Downloadable file
Uppdaterad
JTO-aihio
Suurilukuisille roduille tarkoitettu, täytettävä runko jalostuksen tavoiteohjelman kirjoittamista ja jäsentelyä varten.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
JTO-pohja harvalukuisille roduille
Harvalukuisille roduille tarkoitettu, täytettävä runko jalostuksen tavoiteohjelman kirjoittamista ja jäsentelyä varten.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
JTO-ohje 2019
Uppdaterad

 

FCI:s bestämmelser gällande avel och uppfödning

 

Kennelklubbens avelsgranskningar

 

ID-märkning, kennelkonsultering och Vuolasvirta-pris