Dessutom skickar id-märkaren eller veterinären uppgift om den nya id-märkningen till Kennelklubben antingen elektroniskt via Omakoira-tjänsten eller på ett signerat pappersintyg. Ändringar i EU-pass kan endast göras av en veterinär. Mer information om ändringar i EU-pass ges av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Ibland slutar hundens mikrochip att fungera och hunden måste få ett nytt mikrochip. I detta fall ska du i första hand kontakta den aktör som gav hunden mikrochippet. Samma förfarande som ovan följs. Och även om chippet inte fungerar just då, kan det börja fungera på nytt senare. Därför får inte det gamla chippets uppgifter täckas i något dokument, utan det nya chippets uppgifter läggs alltid till bredvid det gamla chippets uppgifter.

Om en gammal tatuering blir otydlig, kan hunden tatueras på nytt på andra örat. Den nya tatueringens uppgifter antecknas på samma sätt ett nytt mikrochips uppgifter.

Alltid då en hund id-märks på nytt eller får en extra märkning, ska för hunden skrivas ett id-märkningsintyg. Veterinären eller id-märkaren som utför id-märkningen undertecknar ett fritt formulerat intyg, av vilket ska framgå minst följande:

  • id-märkningens datum
  • mikrochippets nummer eller tatueringsnummer
  • hundens namn
  • hundens registernummer
  • hundens ras
  • dessutom rekommenderas det att hundens ägare och dennes kontaktuppgifter antecknas i intyget.