Kennelklubbens tjänster

Vi betjänar hundägare snabbt och tillförlitligt. Du hittar våra servicenummer och andra kontaktuppgifter nedan. Växeln och servicenumret betjänar vardagar klockan 11-17. De andra numren betjänar klockan 9-15.

Vänligen observera att största delen av vår personal distansarbetar under koronapandemin och vi sköter ärenden huvudsakligen på nätet eller per telefon.

Majoriteten av alla ärenden som gäller våra tjänster kan skötas per e-post eller på nätet i vår Omakoira-tjänst. På webb- eller mobiltjänsten kan du bland annat göra ägaranmälan på din hund, uppdatera dina medlemsuppgifter eller beställa en remiss för hälsoundersökning för din hund. Uppfödarna kan registrera sin valpkull via Omakoira-tjänsten.

Obs! Av dataskyddsskäl ber vi att du alltid sköter exempelvis dina medlemsärenden per e-post och inte till exempel via Finska Kennelklubbens Facebook-sida.

Finska Kennelklubbens adress    

Finska Kennelklubben
Kamrersvägen 8
02770 Esbo

 

Registreringsdokument    

Registreringsdokument per post

Finska Kennelklubben c/o Showlink Oy, PB 20, 79101 Leppävirta

Inlämning och avhämtning av registreringsdokument

Showlink Oy/Kievarinkatu 4, Leppävirta (vardagar 9-17)

Showlink Oy/Slantgatan 2, Esbo (vardagar kl. 9–17)

(registreringsdokument får inte postas till besöksadressen!)

Faktureringsadresser    

Nätfakturor
OVT: 003702021550
Förmedlarkod: BAWCFI22

Pappersfakturor
Finska Kennelklubben rf
PB 719
00026 Basware
PDF-fakturor
kennelliitto.ostolaskut@bscs.basware.com
Växel
kl. 11-17

09 887 300

Jäsenpalvelut
Kasvatukseen ja jalostukseen liittyvät asiat
Avelsfrågor
kl. 9-15

Avelsstrategi, PEVISA, dispens, rasspecifika avelsstrategier, avelsindex, frågor som berör hundars välfärd och beteende

Registreringsavdelning
kl. 11-17

Valpkullar, importerade hundar, dubbletter av registreringsbevis, FIX-hundar
Ägaranmälningar och -byten

Hälsoundersökningar
kl. 11-17

Registrering av hälsoundersökningsutlåtanden, hantering av röntgenbilder och -utlåtanden, hantering av veterinärintyg för utställning, hantering av klagomål över röntgenutlåtanden, veterinärernas kontaktuppgifter, korrigering av hälsoundersökningsresultat.

Kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin liittyvät asiat
Anordnande av utställning
kl. 9-15

Utställningssekreterare, utställningsarrangörers frågor, domarärenden, domarförteckning

Championat
kl. 11-17

Beviljande av championat och vinnartitlar, registrering av utländska championat och titlar, intyg om championat och bruksmeriter (WCC, Working Class Certificate) för utställningar utomlands

valiot@kennelliitto.fi
09 8873 0345

Muut yhteystiedot
Kennelklubbens ständiga kommittéer
Kennelklubbens ständiga kommittéer

Kennelkulbbens styrelse har tillsättat ständiga kommittéer för att bereda och sköta ärenden som rör hunduppfödning, hundarnas hälsa och välmoende samt olika hundsporter. Kommittéerna framför också utkast till beslut för Kennelklubbens styrelse och vidare för fullmäktige.

 

 

Avelsvetenskapliga kommittén:
jalostusposti@kennelliitto.fi

Uppfödarkommittén:
kasvattajatmk@kennelliitto.fi

Prov- och tävlingskommittén:
KOKI-toimikunta@kennelliitto.fi

Ungdomskommittén:
nuorisotoimikunta@kennelliitto.fi

Utställnings- och domarkommittén:
NU-toimikunta@kennelliitto.fi

Framtidskommittén:
tulevaisuustoimikunta@kennelliitto.fi

Fax

09 8873 0331