Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) rörande överdrifter hos rashundar har utarbetats av Nordisk Kennelunion NKU, och fäster särskild uppmärksamhet i synnerhet på överdrivna drag hos rashundar samt rasspecifika riskområden, som försvagar hundens generella konstruktion och hälsa. Enligt anvisningarna ska exteriördomare inte premiera högt hundar som uppvisar överdrifter i rastypiska särdrag. Genom att beakta det som anges i anvisningarna har domarna möjlighet att positivt påverka hundarnas hälsa och att främja avel.

En hund ska kunna röra på sig och andas normalt

Nordiska Kennelunionens SRD-dokument är resultatet av ett omfattande samarbete mellan exteriördomare, specialklubbar, veterinärer och veterinär hälsostatistik baserad i försäkringsdata.

I SRD-dokumentet listades från början 39 hundraser som kräver särskild uppmärksamhet av domare med tanke på eventuella överdrivna drag. Listan omfattar för närvarande 41 hundraser. I listan ingår bland annat kortskallade hundraser, dvärgraser, mycket storväxta molossraser samt kondrodystrofa raser.

Efter bedömningen av en ras ska domaren avge en rapport om sina observationer; denna rapport skickas även till specialklubben för respektive ras. Rapporterna används för uppföljning av situationen hos raserna och för uppdatering av de rasspecifika anvisningarna. Domarna kan även skriva rapporter om andra raser än de som omfattas av anvisningarna. Följden kan vara att raser ställs under observation och att de rasspecifika anvisningarna vid behov utökas med de berörda raserna.

Enligt SRD-anvisningarna ska alla hundar kunna andas väl. De får inte ha några problem angående ögon, bett eller tänder, hud eller päls, rörelser eller beteende. Hunden får inte vara överviktig. Hunden får inte heller presenteras på ett överdrivet sätt. 

Rasspecifika, överdrivna drag kan vara förknippade exempelvis till hundens konstruktion, beteende, rörelser, ögon, öron, hudveck eller mängden päls. Allvarliga överdrivna drag är problem rörande andning och reglering av kroppstemperaturen hos kortskalliga hundar.

SRD-anvisningarna togs i bruk i Finland år 2015

Svenska Kennelklubben, SKK, inledde arbetet med instruktionerna. Det svenska SRD-dokumentet började tillämpas på hundutställningar år 2009. År 2012 beslutade Nordisk Kennelunion att göra upp en gemensam nordisk SRD-dokument, som utöver SKK:s listor, praxis och erfarenheter grundade sig också på studier gjorda av de övriga kennelklubbarna i Norden. Den första upplagan av SRD färdigställdes i mars 2014. 

I Finland togs SRD i bruk från och med juni 2015. SRD-rapporter skrivs på internationella utställningar samt på specialutställningar för raser som är under observation. SRD-rapporterna skickas till Kennelklubben som sammanfattar dem. Rapporterna skickas vidare till berörda specialklubbar och rasföreningar för att utnyttjas vid uppföljning av olika hundraser.

Bilagor:

Downloadable file
Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO)
Pohjoismaisen Kennelunuoni PKU:n 1.1.2018 voimaan tulleessa ohjeessa (RKO) kerrotaan, miten ulkomuototuomarin tulee ottaa koirien rotukohtaiset liioitellut piirteet huomioon arvostellessaan koiranäyttelyssä.
Uppdaterad
Särskilda Rassspecifika Domaranvisningar
Uppdaterad
Breed Specific Instructions BSI
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
Ulkomuototuomarin raportointilomake (RKO), liioitellut piirteet
Ulkomuototuomarit käyttävät tätä lomaketta tarkkailun kohteena olevien liioiteltujen piirteiden raportoinnissa. Ks. Säännöt ja ohjeet: Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO).
Uppdaterad
Report form for show judges of observations of areas of risk in BSI-listed breeds
Show judges use this form to report on their observations regarding exaggerated characteristics in pedigree dogs. Please also see Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs (BSI) under Rules and Instructions.
Uppdaterad

För ytterligare information

Paula Rekiranta 
Föredragande och sekreterare i Finska Kennelklubbens utställnings- och domarkommitté
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0219