Prioriteterna och målen för strategiperioden 2017–2021 är:

Kennelliiton strategiakauden painopistealueet kuvattuna

Utgångspunkterna för Finska Kennelklubbens strategiarbete är syftet, uppgifterna och värdena som fastställts i förbundets stadgar.

Kennelklubbens fullmäktige godkänner strategin fem år åt gången. Strategin för åren 2017–2021 upprättas årligen i verksamhetsplaner. Dessutom stöder temaår genomförandet av strategin inom särskilda prioritetsområden.

Vid behov kan riktningen ändras eller prioriteter preciseras. Med hjälp av årliga verksamhetsberättelser följer styrelsen och fullmäktige upp strategins utfall. I Kennelklubbens årsberättelser beskrivs verksamheten och de ekonomiska uppgifterna för hela medlemskåren.