Prioriteterna och målen för strategiperioden 2017–2021 är:

Kennelliiton strategiakauden painopistealueet kuvattuna

Utgångspunkterna för Finska Kennelklubbens strategiarbete är syftet, uppgifterna och värdena som fastställts i förbundets stadgar.

Downloadable file
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad

Kennelklubbens fullmäktige godkänner strategin fem år åt gången. Strategin för åren 2017–2021 upprättas årligen i verksamhetsplaner. Dessutom stöder temaår genomförandet av strategin inom särskilda prioritetsområden.

Vid behov kan riktningen ändras eller prioriteter preciseras. Med hjälp av årliga verksamhetsberättelser följer styrelsen och fullmäktige upp strategins utfall. I Kennelklubbens årsberättelser beskrivs verksamheten och de ekonomiska uppgifterna för hela medlemskåren.