Vid avel och valpning ska uppfödaren se till att varken de nya valparnas eller tikens hälsa äventyras.

Kennelklubbens och specialklubbarnas gemensamma riktlinjer inom avel och dess styrning fastställs i vår allmänna avelsstrategi.

Specialklubbarna och rasföreningarna under dem ansvarar för avel av sina egna raser och närmare avelsanvisningar. Läs arbetsinstruktionen för avelskommittéer i specialklubbar och rasföreningar.