Tänk på dessa frågor innan du skaffar hund:

  • Har du tillräckligt med tid för hunden?
  • Är du beredd att engagera dig för hunden så länge den lever, 10–15 år?
  • Är någon i din familj eller bland dina närstående allergisk?
  • Klarar din ekonomi av de kostnader som hör ihop med hundägandet, även i oväntade situationer?
  • Får du ha en hund i din lägenhet?
  • Är du beredd att gå ut med hunden flera gånger om dagen?

Var noga med valet av hundras

Olika raser har avlats fram för olika brukssyften. Därför ska du tänka på vilken ras som skulle lämpa sig bäst för just din livsstil. När du väljer en ras har du all orsak att ta reda på till exempel skillnader mellan olika hundrasers lynnen, motionsbehov, medfödda drifter, pälsvård och hur lättlärd rasen är. Om du har intresse för någon särskild form av hundsport är det också skäl att beakta det när du funderar på olika rasalternativ.

Beakta också rasens storlek, livlighet, ursprung och brukssyfte. Rasens ursprungliga brukssyfte kan påverka hundens karaktär och beteende än idag.

Var noga med att studera hälsoläget hos de olika hundraserna. Flera raser har en rasspecifik avelsstrategi, JTO, i vilka man i omfattande mån har redogjort för bland annat rasens hälsoläge och ärftliga sjukdomar, karaktärsegenskaper och eventuella problem med mentaliteten samt rasens bakgrund.

Kom ihåg att ditt val av hundras inte ska basera sig enbart på hundens utseende!

Vilken ras är lämplig för dig? Hjälp får du genom att göra rastestet på Kennelklubbens hankikoira.fi (på finska). Där hittar du också presentationer på olika hundraser.

När du hittat den ras som är bäst för dig

När du har hittat den ras som är precis rätt för dig och din familj, är det dags att börja söka efter en lämplig valpkull hos en lämplig uppfödare. Också nu har du skäl att göra ett omsorgsfullt arbete för att hitta den valp som är det bästa valet för just dig.

Du kan börja söket på Finska Kennelklubbens valplista. Listor över uppfödare som föder upp rasen finns också på specialklubbars webbplatser. Rasens valprådgivare kan också bidra med tilläggsuppgifter.

När den rätta uppfödaren är hittad, gå på besök hos uppfödaren och träffa tiken och valparna i deras uppväxtmiljö. Du kan då försäkra dig om att både tiken och valparna är rätt omhändertagna och dessutom observera om tiken och andra hundar förhåller sig tillitsfullt mot uppfödaren och andra människor.  

En ansvarsfull uppfödare är genuint intresserad om valpens välmående och vill garantera den en lycklig framtid i ett hem som rätt för just den valpen. Därför ställer en bra uppfödare en hel del frågor om dig och ditt liv.

Studera också valparnas föräldrar via Kennelklubbens avelsdatasystem. Där hittar du bland annat hundarnas hälsoresultat, stamtavlor samt utställnings- och provresultat.

Köp inte en hund av en säljare som verkar suspekt. Valpen ska vara pigg och ren, dess hud ska vara frisk och den ska röra sig normalt. En säker varningssignal om osaklig hunduppfödning är att uppfödaren föreslår att du tar valpen med dig genast. En person som driver ohederligt uppfödningsverksamhet vill snabbt bli av med valparna innan eventuella sjukdomar dyker upp.

Också om du tycker synd om en valp som vuxit upp i eländiga förhållanden ska du tänka klart. Räddar du en valp ur nöden stöder du samtidigt valpfabriker. Då fortsätter också hundarnas lidande. Du kan alltid anmäla en säljare som verkar ohederlig.

Ingå alltid ett officiellt köpeavtal när du köper hund. Om säljaren inte vill fylla i köpeavtalets alla punkter, kan det vara att någonting där inte är rätt ställt.

Vuxna omplaceringshundar

Det finns också vuxna hundar som behöver omplaceras. Du kan höra dig för om sådana hos den lokala djurskyddsföreningen eller på ställen som tar hand om hittedjur. Är du intresserad av att ta hand om en vuxen hund av en specifik ras, kan specialklubben för rasen vara till hjälp, eller så kan du höra dig för bland rasens uppfödare.

Om du får full information om den vuxna hundens tidigare liv och om orsakerna till att hunden erbjuds är klara, är det lättare för dig som hundens nya ägare att vara förberedd på eventuella problem. Är hundens tidigare livssituation okänd och om den eventuellt har blivit illa behandlad, kan det ta längre tid för dig och hunden att hitta fram till gemensam förståelse och för hunden att anpassa sig till den nya familjens rutiner.

Också när en vuxen hund köps är det skäl att alltid upprätta skriftligt avtal.

Mera information om att skaffa hund hittar du på finska på hankikoira.fi!