För vilka raser är provformen avsedd?

I jaktprov för skällande fågelhund kan delta finsk spets, norrbottenspets, väst- och östsibirisk lajka, rysk-europeisk lajka samt karelsk björnhund. Hundar som deltar i jaktprov för skällande fågelhund ska uppfylla Finska Kennelklubbens registrerings-, id-märknings- och vaccinationskrav samt vara minst 9 månader gamla.

Provformets syfte

Syftet med provet är att i avelssyfte få information om hundens jaktegenskaper samt utveckla hundarnas bruksegenskaper vid praktisk jakt.

Syftet med jaktprov för skällande fågelhund är även att upprätthålla jakt på skogshönsfåglar med skällande fågelhundar som ett högklassigt hundintresse samt upprätthålla och utveckla samarbetet mellan dem som jagar med skällande fågelhundar.

På nationell nivå tävlar de finska spetsar och norrbottenspetsar som klarat sig bäst i jaktprov för skällande fågelhundar i de årliga finska mästerskapen för respektive ras.

Hur tävlar man?

Numera används inte någon klassindelning i prov, utan alla hundar tävlar i samma klass.  I provet bedöms bland annat hundens sökarbete och hundens skallarbete – dvs. hur hunden jobbar för att hitta fågeln och hur den markerar en funnen fågel. Godkända fågelarter i provet är tjäder, orre och järpe, dock kan hundens förare besluta att den sist nämnda utesluts från bedömningen.

Hur börjar man?

Valpen tas flera gånger med ut för att bekanta sig med terrängen, varvid valpen lär sig att röra sig samt använda sina lukt-, hörsel- och synsinnen.  

I början bör utflykterna i terrängen vara korta så att inte valpen tröttar ut sig. När valpen växer kan man förlänga vistelsen ute i terrängen. Möten med vildfåglar och skall som fås på fågel utvecklar hundens jaktegenskaper.


Se en film om hur jaktprov för skällande fågelhund går till