Kommittén godkänner de rasspecifika avelsstrategierna (JTO) samt behandlar ansökningar som gäller PEVISA-program. Kommittén fattar också beslut om övriga rasspecifika specialvillkor samt svarar för revideringen av registreringsbestämmelser.

Kommitténs ledamöter år 2020

Kirsi Sainio, ordförande
Marina Aaltio
Jukka Immonen
Tuire Kaimio
Sanna Kumpulainen
Nina Mahlanen
Maija Päivärinta
Saara Sampakoski
Maaret Tapio


Som föredragande och sekreterare verkar Päivi Rantasalo, tfn (09) 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
Som utomstående sakkunnig i kommittén verkar Katariina Mäki.

Avelsvetenskapliga kommittén är en permanent kommitté som lyder under Kennelklubbens styrelse.

Ansökningar som är avsedda för att behandlas av avelsvetenskapliga kommittén ska lämnas in senast två veckor före mötesdatumet.

Förslag till PEVISA-program, som är avsedda att träda i kraft från början av år 2021, samt därtill hörande förslag till JTO ska lämnas in senast 31.5 och skickas till adressen jalostusposti@kennelliitto.fi.

Permanenta arbetsgrupper som lyder under avelsvetenskapliga kommittén

  • DNA-arbetsgruppen
  • Arbetsgrupp för hundarnas välbefinnande
  • JTO-arbetsgrupp
  • Arbetsgrupp för avel på beteende
  • Arbetsgrupp för skelett- och ledsjukdomar
  • Neurologiarbetsgrupp
  • Arbetsgrupp för ögonsjukdomar
  • Arbetsgrupp för hjärtsjukdomar

Representanterna i kommittén är dessutom med i arbetsgruppen för genetiska resurser, som lyder under Finska Kennelklubbens styrelse.

Kontaktuppgifter till och medlemmarna i arbetsgrupperna hittar du på vår finska sida.