Kommittén godkänner de rasspecifika avelsstrategierna (JTO) samt behandlar anhållanden om PEVISA-program. Kommittén fattar också beslut om övriga rasspecifika specialvillkor samt svarar för revideringen av registreringsbestämmelser.

Kommitténs ledamöter år 2020

Kirsi Sainio, ordförande
Jukka Immonen
Tuire Kaimio
Sanna Kumpulainen
Nina Mahlanen
Maija Päivärinta
Saara Sampakoski
Maaret Tapio


Som föredragande och sekreterare verkar Päivi Rantasalo, tfn (09) 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
Som utomstående sakkunnig i kommittén verkar Katariina Mäki.

Avelsvetenskapliga kommittén är en permanent kommitté som lyder under Kennelklubbens styrelse.

Ansökningar som är avsedda för att behandlas av avelsvetenskapliga kommittén ska lämnas in senast två veckor före mötesdatumet.

Förslag till PEVISA-program, som är avsedda att träda i kraft från början av år 2021, samt därtill hörande förslag till JTO ska lämnas in senast 31.5 och skickas till adressen jalostusposti@kennelliitto.fi.

Permanenta arbetsgrupper som lyder under avelsvetenskapliga kommittén (uppgifter från 2019, uppdateras senare)

Arbetsgruppen för ögonsjukdomar
Kirsi Sainio ordf., Marina Aaltio, Sari Jalomäki, Elina Pietilä och Päivi Vanhapelto.
Sekreterare Päivi Rantasalo, tfn (09) 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi

DNA-arbetsgruppen
Kirsi Sainio ordf., Päivi Jokinen och Inka Vaskimo.
Sekreterare Johanna Kuru, tfn (09) 8873 0294, johanna.kuru@kennelliitto.fi

Arbetsgrupp för hundars hälsovård
Maaret Tapio ordf., Jessica Aschberg, Merja Dahlbom, Iris Kaimio, Sanna Koponen, Lena Lindh och Maija Päivärinta samt uppfödarkommitténs representant Theresia Wikström.

Arbetsgrupp för hjärtsjukdomar
Maaret Tapio ordf., Anders Eriksson, Nina Mahlanen och Maria Wiberg.
Sekreterare Katariina Mäki, tfn (09) 8873 0228, katariina.maki@kennelliitto.fi

Neurologiarbetsgrupp
Maaret Tapio ordf., Sigitas Cizinauskas, Anna-Mariam Kiviranta och Tarja Pääkkönen.
Sekreterare Katariina Mäki, tfn (09) 8873 0228, katariina.maki@kennelliitto.fi

Arbetsgruppen för avel på beteende
Tuire Kaimio ordf., Auli Kiminki vice ordf., Jukka Immonen, Pirita Pärssinen och Heli Väätäjä.
Gruppen för avelsgranskning av beteende verkar som en del av arbetsgruppen. Gruppen leds av Maaret Tapio, medlemmar är Auli Kiminki, Tuire Kaimio och Tiina Vaittinen.
Sekreterare Heidi Karjalainen, tfn (09) 8873 0213, heidi.karjalainen@kennelliitto.fi

Arbetsgruppen för främjandet av hälsa
Arbetsgruppen sammanträder vid behov och till möten kallas sakkunniga i frågor som behandlas under respektive möte.
Arbetsgruppen ansvarar också för beaktandet av SRD-instruktionerna i profilerna för avelsgranskning av exteriör. Till dessa möten kallas en representant för utställnings- och domarkommittén.