Kommittén godkänner de rasspecifika avelsstrategierna (JTO) samt behandlar ansökningar som gäller PEVISA-program. Kommittén fattar också beslut om övriga rasspecifika specialvillkor samt svarar för revideringen av registreringsbestämmelser.

Kommitténs ledamöter år 2023

Kirsi Sainio, ordförande
Tuire Kaimio
Nina Mahlanen
Maija Päivärinta
Piritta Pärssinen
Piia Pekkola


Som föredragande och sekreterare verkar Kaisa Metteri-Gold, tfn 09 8873 0252, jalostusposti@kennelliitto.fi.

Avelsvetenskapliga kommittén är en permanent kommitté som lyder under Kennelklubbens styrelse.

Ansökningar som är avsedda för att behandlas av avelsvetenskapliga kommittén ska lämnas in senast två veckor före mötesdatumet.

Förslag till PEVISA-program, som är avsedda att träda i kraft från början av år 2022, samt därtill hörande förslag till JTO ska lämnas in senast 31.5 och skickas till adressen jalostusposti@kennelliitto.fi.

Permanenta arbetsgrupper som lyder under avelsvetenskapliga kommittén

  • DNA-arbetsgruppen
  • Arbetsgrupp för hundarnas välbefinnande
  • Arbetsgrupp för avel på beteende
  • Arbetsgrupp för skelett- och ledsjukdomar
  • Neurologiarbetsgrupp
  • Arbetsgrupp för ögonsjukdomar
  • Arbetsgrupp för hjärtsjukdomar
  • Arbetsgrupp för raskorsningar

Kontaktuppgifter till och medlemmarna i arbetsgrupperna hittar du på vår finska sida.