Ett köpeavtal behövs

När en hund köps bör ett officiellt köpeavtal alltid ingås. I köpet ingår ett registreringsbevis om hunden är registrerad hos Finska Kennelklubben. Köparen kan inte vara säker om valpens eller dess föräldrars ursprung utan ett registreringsbevis. En oregistrerad hund får inte säljas med någon som helst rasbeteckning.

Gör ägaranmälan enkelt via Omakoira

Valpen registreras i köparens namn när ägaranmälan görs.  Anmälan kan göras så snart valpens ägare får registreringsbeviset. Den första ägaranmälan på en hund är gratis.

Är du medlem i Kennelklubben kan du enkelt göra din ägaranmälan på webben på Omakoira-tjänsten. För att kunna göra ägaranmälan behöver du en fullmaktsnyckel. Nyckeln anges på registreringsbevisets del för ägaranmälan och den finns också med på ägarintyget. Fullmaktsnyckeln kan användas bara en gång. Om du inte har en fullmaktsnyckel, kan du göra ägaranmälan per post. 

Du kan också göra ägaranmälan genom att skicka delen för ägaranmälan som finns i hundens registreringsbevis till den adress som där anges, eller genom att fylla i blanketten för ägaranmälan. Ägaranmälan kan också göras med en fritt formulerad skriftlig anmälan.

Ägarbyte

Det är ytterst viktigt att hundens nya ägare registrerar sig själv som hundens ägare till Kennelklubbens ägarregister. Skulle hunden försvinna, får upphittaren inte reda på vems hund det är, om inte ägarens uppgifter finns i Kennelklubbens register.

Om det inte sedan tidigare finns uppgift om hundens ägare, ska ägaren göra ägaranmälan på sin hund. För en hund som är registrerad i Finland kan antecknas högst tre ägare i Kennelklubbens ägarregister.

En hunds ägare antecknas i registret efter skriftlig anmälan. Anmälan kan också göras elektroniskt på Omakoira-tjänsten. Uppgifterna om hundägaren sparas i Kennelklubbens ägarregister och ägaren tillsänds ett separat ägarintyg. På intyget finns ett kort med tanke på ett framtida ägarbyte.

Ägarbytet kan göras elektroniskt endast med den fullmaktsnyckel som fåtts av hundens tidigare ägare, eller med ett ägarbyteskort, en blankett för anmälan av ägarbyte som undertecknats av samtliga överlåtare av hunden, med ett köpeavtal eller med något annat dokument som obestridligt intygar ägarrätten till hunden. Samtliga ägare av hunden ska underteckna anmälan om ägarbyte. Ägarbytet är avgiftsbelagt när den görs på papper, se prislista.

Ägaranmälan och -byte är avgiftsfritt då den görs digitalt på Omakoira.

The form can be filled and saved
Blankett för ägaranmälan eller -byte
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan. Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad 28.6.2019
Omistajailmoitus tai -muutos
Tällä lomakkeella voit tehdä koirallesi omistajailmoituksen tai -muutoksen. Postita huolellisesti täytetty lomake osoitteeseen Suomen Kennelliitto, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta tai lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona skannattuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.
Kennelliiton jäsen tekee omistajailmoituksen tai -muutoksen kätevimmin Omakoira-palvelun kautta.
Uppdaterad
Ägaranmälan
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan.
Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad
Ownership declaration or change of ownership
Use this form to make an ownership declaration or change of ownership for your dog. Mail the completed form to the Finnish Kennel Club, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta or send the form as an e-mail attachment scanned and signed to rekisterointi@kennelliitto.fi. Members of the Kennel Club can make the ownership declaration or change of ownership conveniently through the Omakoira service.
Uppdaterad

Uppgift om ägare i avelsdatasystemet?

Med hundägarens samtycke kan uppgift om ägare publiceras i Kennelklubbens avelsdatasystem. Publiceringen av uppgifter kan vara till nytta exempelvis om hunden springer bort. Då ägarens uppgifter finns i avelsdatasystemet kan upphittaren kontakta ägaren och hunden hittar snabbt hem tillbaka.

Vaccinationer skyddar hunden mot sjukdomar

Syftet med vaccination av hund är att skydda den mot smittsamma sjukdomar. För en hund som ska delta i hundutställning eller i prov är vaccinationer mot rabies och valpsjuka obligatoriska.

Det rekommenderas också att hundarna vaccineras mot smittsam leverinflammation, mot diarré av parvovirus samt mot kennelhosta.

En hunds id-märkning är dess skydd

Sedan år 2009 ska alla hundvalpar som införs i Kennelklubbens register vara id-märkta. Id-märkningen är till stor nytta om hunden springer bort eller blir stulen. Tack vare id-märkningen kan myndigheter hitta hundens ägare snabbt om det behövs. Id-märkning av hundar säkerställer dessutom att hälsoutlåtanden ges och sparas till rätta hundar.

Uppfödaren ska se till att valparna id-märks redan innan leverans. Då behöver den nya ägaren endast göra anmälan till Kennelklubbens ägarregister.

Id-märkning sker med mikrochip eller tatuering och märkningen kan företas av den egna veterinären. Id-märkning är obligatoriskt för hundar som deltar i utställningar eller prov som är underställda Finska Kennelklubben.

Läs mer om id-märkning

Försäkring för hunden

En stor del av försäkringsbolagen i Finland erbjuder sällskapsdjursförsäkring för hund. Vanligen är försäkringarna klassade enligt följande:

  • Grundförsäkring: ersätter i allmänhet för förlust av hunden när hunden dör, försvinner, skadas eller insjuknar så pass allvarligt att den måste avlivas.
  • Försäkring för arbetshund: avsedd för jakt-, bruks- och avelshundar.
  • Veterinärvårdsförsäkring: ersätter för veterinärvård och undersökningar med anledning av sjukdom eller olycksfall.
  • Livförsäkring: ersättning betalas om hunden dör av sjukdom eller olyckshändelse.
  • Ansvarsförsäkring: ersätter för skador som hunden åsamkar utomstående, både person- och egendomsskador.
  • Valpkullsförsäkring: ersätter förlust av valpkull och veterinärkostnader, om valparna har dolda eller ärftliga fel.

Att anmäla hundens död

Uppgifter om hundens död antecknas i Kennelklubbens avelsdatasystem på ägarens begäran. Anmälan om hundens död kan göras allra enklast på Omakoira-tjänsten. Välj Hundar-fliken och klicka på hunden i fråga. Välj sedan länken "Markera som avliden”. Efter det kan du mata in hundens dödstid- och orsak. Efter att uppgifterna har matats in, spara uppgifterna genom att klicka på "Spara". Uppgifterna uppdateras genast till Kennelklubbens hundregister och till avelsdatasystemet.

Om det inte är möjligt att göra anmälan om hundens död via Omakoira-tjänsten, kan anmälan göras också med en fritt formulerad skriftlig anmälan. I anmälan ska anges hundens namn och registernummer, dödstid- och orsak samt ägarens underskrift. Anmälan kan skannas eller fotograferas och skickas som bilaga per e-post till adressen: rekisterointi@kennelliitto.fi eller per post: Finska Kennelklubben – Showlink Oy, PB 20, 79101 Leppävirta.

Dataskyddsbeskrivning, ägarregister