Kommitténs viktigaste uppgift är uppföljning av prov- och tävlingsverksamheten och utveckling av verksamheten med hjälp av utbildning av funktionärer inom aktiviteten.

Kommittén stöder utvecklingen av domarnas och provfunktionärernas fortbildning tillsammans med kenneldistrikten, specialklubbarna och grenförbund. Kommittén stöder även Kennelklubbens ungdomsverksamhet genom att delta i utbildningstillfällen som ungdomskommittén ordnar, läger och prov och tävlingar som är avsedda för unga.

Kommitténs ledamöter år 2023

Jukka Immonen, ordförande
Tiina Flytström
Ari-Pekka Fontell
Mika Laaksonen
Mika Tiihonen
Kari Leppänen       
Jouni Vestu       
Jouni Kautto


Som föredragande och sekreterare verkar Hannu Liedes, tfn (09) 8873 0287 hannu.liedes@kennelliitto.fi 

Som biträdande sekreterare verkar Kaisa Åkerman, tfn (09) 8873 0286 kaisa.akerman@kennelliitto.fi