Kommitténs viktigaste uppgift är uppföljning av prov- och tävlingsverksamheten och utveckling av verksamheten med hjälp av utbildning av funktionärer inom aktiviteten.

Kommittén stöder utvecklingen av domarnas och provfunktionärernas fortbildning tillsammans med kenneldistrikten, specialklubbarna och grenförbund. Kommittén stöder även Kennelklubbens ungdomsverksamhet genom att delta i utbildningstillfällen som ungdomskommittén ordnar, läger och prov och tävlingar som är avsedda för unga.

Kommitténs ledamöter år 2021

Esa Kukkonen, ordförande
Ari-Pekka Fontell
Jessi Landen
Mika Nyman
Kari Leppänen
Mika Tiihonen
Jouni Vestu

Mika Laaksonen


Som föredragande och sekreterare verkar Jukka Lindholm, tfn 050 321 8714 jukka.lindholm@kennelliitto.fi
Som biträdande sekreterare verkar Kaisa Åkerman, tfn (09) 8873 0286 kaisa.akerman@kennelliitto.fi