Form header

Blanketter

Alla teman
 • Alla teman
 • Antidoping
 • För medlemmar
  • För personmedlemmar
  • För medlemsföreningar
 • För medlemsföreningar
 • Avel och hälsa
  • Avel
  • Kennelklubbens avelsgranskning
  • Kennelnamn
  • Köp, leverans och parning av hund
  • PEVISA-program
  • Registrering
  • Hälso- och DNA-undersökningar
  • Id-märkning
  • Annat
 • Prov och tävling
  • För arrangörer
  • För tävlare
 • Resor
 • För ungdomar
 • Utställningar
  • Junior Handling
  • För utställare
  • För utställningsarrangörer
  • För domare
  • Championat

För att kunna läsa Kennelklubbens blanketter och regler behövs Adobe Reader som du kan ladda ned här.

The form can be filled and saved
Ansökan om ägarintyg för blandras/oregistrerad hund
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg Updaterad 01.01.2020
Uppdaterad 1.1.2020
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta)
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
Uppdaterad
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret
(FIX) och ansökan om ägarintyg

Updaterad 01.01.2020
Uppdaterad
FIX ID register application
Registration of a mixed breed or an unregistered
dog to the Finnish Kennel Club’s ID Register (FIX)
and application for an Ownership Certificate

Updated 1.1.2020
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anmälan till prov
Blanketten används vid anmälan till prov, om ett elektroniskt anmälningssystem inte används för anmälan till provet i fråga. Uppdaterad 7.1.2016
Uppdaterad 30.5.2018
Ilmoittautuminen kokeeseen
Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan kokeeseen, jos siihen ei voi ilmoittautua sähköisesti.
Uppdaterad
Anmälan till prov
Blanketten används vid anmälan till prov, om ett elektroniskt anmälningssystem inte används för anmälan till provet i fråga. Uppdaterad 7.1.2016
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anomuslomake Vara-CACIBin muuttamiseksi CACIBiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Vara-CACIBin muuttamista CACIBiksi. Näin voidaan tehdä, jos näyttelyssä CACIBin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse CACIBia.
Uppdaterad
Ansökan om att omvandla res-CACIB till CACIB
Uppdaterad
Request to turn a reserve CACIB into a CACIB
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökningsblankett för titeln C.I.AG
Uppdaterad 25.10.2013
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen agilityvalionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä agilityvalionarvoa. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.AG:
Uppdaterad 25.10.2013
Uppdaterad
Application form for the title C.I.AG.
Updated 25.10.2013
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökningsblankett för titeln C.I.B
för raser med krav på provmerit. Uppdaterad 22.11.2012. Ansökningar jämte kopia av hundens registreringsbevis skickas till Showlink, Championat, PB 20, 79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi, som skickar ansökningarna vidare till FCI.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, joilla on käyttötulos. Kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 2 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.
för raser med krav på provmerit. Uppdaterad 22.11.2012. Ansökningar jämte kopia av hundens registreringsbevis skickas till Showlink, Championat, PB 20, 79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi, som skickar ansökningarna vidare till FCI.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.B.
for breeds subject to a working test result. Updated 22.11.2012. Application forms with an attached copy of the dog's pedigree are sent to Showlink, Champion titles, PL20, 79101 Leppävirta or valiot@kennelliitto.fi, from where they will be sent further to the FCI.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan för titeln C.I.B. eller C.I.E
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB & CIE
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, jolla ei ole käyttötulosta. Ilman käyttötulosta kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 4 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.P
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.P.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muoto- ja käyttövalionarvon hakemuslomake (vinttikoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muoto- ja käyttövalionarvoa eli kaksoisvalion arvoa vinttikoiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.P.
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.P.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.B.P.
Application form for the title C.I.B.P.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.T
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.T.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muoto- ja käyttönvalionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muoto- ja käyttövalionarvoa eli kaksoisvalion arvoa. Lomaketta käyttävät kaikki muut rodut paitsi vinttikoirat, joille on olemassa oma kaksoisvalion arvon hakemus. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.T.
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.T.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.B.T.
Application form for the title C.I.B.T.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan för titeln C.I.C
Ansökningsblankett för titeln C.I.C.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (vinttikoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa vinttikoiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.C.
Ansökningsblankett för titeln C.I.C.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.C.
Application form for the title C.I.C.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan för titeln C.I.T (ec)
Uppdaterad 25.10.2013.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (ec, mannermaiset kanakoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa koirille, joilla on tulos kansainvälisestä KAER-kokeesta. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.T (ec)
Uppdaterad 25.10.2013.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.T (ec) for continental pointing dogs from group 7
Updated 25.10.2013
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan för titeln C.I.T brittiska pointers i grupp 7
Uppdaterad 25.10.2013.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (brittiläiset kanakoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa brittiläisille kanakoirille. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.T brittiska pointers i grupp 7
Uppdaterad 25.10.2013.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.T for British Pointers group 7
Updated 25.10.2013
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan för titeln C.I.T raser från grupp 1-2 & 3
Uppdaterad 25.10.2013.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (palvelus- ja paimenkoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa roturyhmien 1,2,3 koirille, joiden näytöt tulevat palvelus- ja paimennuskokeista. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.T raser från grupp 1-2 & 3
Uppdaterad 25.10.2013.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.T for breeds from group 1-2&3
Updated 25.10.2013
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan för titeln C.I.T
Uppdaterad 25.10.2013, skickas ifylld till Showlink, PB 20,79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (metsästyskoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa roturyhmien 3, 4, 5, 6 ja 8 koirille, joiden näytöt tulevat metsästyskoirakokeista. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.T.
Uppdaterad 25.10.2013, skickas ifylld till Showlink, PB 20,79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Application form for the title C.I.T.
Updated 25.10.2013. The form is sent to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or by email valiot@kennelliitto.fi
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Certificate of mating
I kraft fr.o.m. 4.2.206. Används vid parningar utomlands.
Uppdaterad 30.5.2018
Certificate of mating
Voimassa 4.2.2016 alkaen. Käytettävissä ulkomailla tapahtuvia astutuksia varten.
Uppdaterad
Certificate of mating
I kraft fr.o.m. 4.2.206. Används vid parningar utomlands.
Uppdaterad
Certificate of mating
Valid from 4.2.2016. To be used for matings that take place abroad.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Championatansökan
Uppdaterad 13.1.2016
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton valionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaa Suomen käyttö- tai muotovalion arvoa koiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Championatansökan
Uppdaterad 13.1.2016
Uppdaterad
Application for the Champion title
Updated 13.1.2016
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Fullmakt
Fullmakt som lämpar sig för alla avtal.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton valtakirjapohja
Tämä Kennelliiton valtakirjapohja soveltuu kaikkiin sopimuksiin.
Uppdaterad
Fullmakt
Fullmakt som lämpar sig för alla avtal.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för beställning av gentest, Laboklin
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad 29.1.2020
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad
Downloadable file
Laboklins remiss för DNA-profilering
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad 29.1.2020
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Downloadable file
Laboklins remiss för härstamningsundersökning
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad 29.1.2020
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Reseräkning 2020
Täytettely lomake lähetetään Kennelliittoon.
Uppdaterad 2.1.2020
Matkalasku 2019
Uppdaterad
Övriga versioner
Matkalaskulomake 2020
Täytettely lomake lähetetään Kennelliittoon.
Uppdaterad
Matkalaskulomake 2020
Täytettely lomake lähetetään Kennelliittoon.
Uppdaterad
Matkalaskulomake 2020
Täytettely lomake lähetetään Kennelliittoon.
Uppdaterad
Matkalaskulomake 2020
Täytettely lomake lähetetään Kennelliittoon.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Provprotokoll
Uppdaterad 20.2.2019
Koepöytäkirja ja koepöytäkirjan jatkolomake
Tähän lomakkeeseen kerätään kootusti kaikkien samassa kokeessa olleiden koirien koetulokset,. Lomaketta käytetään sekä kansainvälisissä kokeissa että sellaisissa kokeissa, joiden tuloksia ei pysty ilmoittamaan sähköisesti. Täytetty lomake lähetetään Kennelliittoon.
Uppdaterad
Provprotokol
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 6 ... »