Blanketter

Alla teman
 • Alla teman
 • Prov och tävlingar för alla raser
 • Kompis- och läshundsverksamhet
 • Att skaffa hund
 • Hundavel
 • Hunduppfödning
 • Hundutställningar
 • Hundens hälsa
 • Jaktprov
 • Rasspecifika prov och tävlingar
 • Ungdomsverksamhet
 • Kommittéer samt personer i förtroendeuppdrag
 • Instruktioner för Omakoira-tjänsten
 • Andra regler och direktiv/blanketter
Alla målgrupper
 • Alla målgrupper
 • För hundköpare
 • För hundägare
 • För medlemsföreningar
 • För ungdomar
 • För uppfödare
 • För veterinärer
Sökfunktionen har uppdaterats, läs mer om ändringarna

Alla blanketter i alfabetisk ordning

Downloadable file
Blankett för beställning av härstamningsundersökning i Laboklin laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en härstamningsundersökning beställs för en kull eller för en enskild hund från Laboklin-laboratoriet.
Uppdaterad
Laboklinin lähete polveutumisen varmistusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus Laboklin-laboratoriosta.
Uppdaterad
Blankett för beställning av härstamningsundersökning i Laboklin laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en härstamningsundersökning beställs för en kull eller för en enskild hund från Laboklin-laboratoriet.
Uppdaterad
Submission form for parentage analysis with Laboklin
This form is used as a referral when a parentage testing is ordered for a litter or for an individual dog from the Laboklin laboratory.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg
Denna blankett används då en blandrashund eller oregistrerad hund registreras till id-märkningsdatabasen (FIX-databas) och ägarintyg beställs för hunden i fråga. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post eller skickas per e-post till den adress som anges på blanketten. Registrering av en oregistrerad eller blandrashund kan även göras elektroniskt i Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst.
Uppdaterad 20.11.2023
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta)
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
Uppdaterad
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg
Denna blankett används då en blandrashund eller oregistrerad hund registreras till id-märkningsdatabasen (FIX-databas) och ägarintyg beställs för hunden i fråga. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post eller skickas per e-post till den adress som anges på blanketten. Registrering av en oregistrerad eller blandrashund kan även göras elektroniskt i Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst.
Uppdaterad
Entering a mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database)
Enter your mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database) and order an Ownership Certificate for the dog in question by using this form. Fill out the form and mail it or email it to the address mentioned on the form.
You can also register your mixed-breed dog or unregistered dog in the Finnish Kennel Club’s Omakoira member service.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anmälan om beläggande av avelsförbud
Den ifyllda blanketten skickas per e-post till rekisterointi@kennelliitto.fi eller per post till Rekisteröinti PL 20, 79101 Leppävirta. Uppdaterad 4.1.2024.
Uppdaterad 15.1.2024
Ilmoitus jalostuskieltoon asettamisesta
Tällä lomakkeella kasvattaja ilmoittaa koiransa jalostuskieltoon. Täytetty lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse osoitteeseen Rekisteröinti PL 20, 79101 Leppävirta. Lomake on päivitetty 4.1.2024.
Uppdaterad
Anmälan om beläggande av avelsförbud
Den ifyllda blanketten skickas per e-post till rekisterointi@kennelliitto.fi eller per post till Rekisteröinti PL 20, 79101 Leppävirta. Uppdaterad 4.1.2024.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anmälan om hundens död
Blankett för anmälan om hundens död. Fyll i, skriv ut och underteckna denna blankett och skicka den per post till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta eller elektroniskt inskannad till adressen rekisterointi@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 23.11.2023
Ilmoitus koiran kuolemasta
Tällä lomakkeella voit ilmoittaa koiran kuolemasta. Täytä, tulosta ja allekirjoita lomake ja postita osoitteella: Suomen Kennelliitto, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta tai sähköisesti skannattuna osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Anmälan om hundens död
Blankett för anmälan om hundens död. Fyll i, skriv ut och underteckna denna blankett och skicka den per post till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta eller elektroniskt inskannad till adressen rekisterointi@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anmälan till junior handling-tävling
Med denna blankett kan du anmäla dig till junior handling-tävling som arrangeras i samband med hundutställning.
Uppdaterad 18.6.2021
Ilmoittautuminen Junior handler-kilpailuun
Tällä lomakkeella voit ilmoittautua koiranäyttelyiden yhteydessä järjestettäviin junior handler -kilpailuhin.
Uppdaterad
Anmälan till junior handling-tävling
Med denna blankett kan du anmäla dig till junior handling-tävling som arrangeras i samband med hundutställning.
Uppdaterad
Entry Form to Junior Handlng competitions
Use this form to enter a Junior Handling competition.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anmälan till prov
Anmälan till prov eller mentaltest görs på denna blankett ifall elektronisk anmälan till prov inte är möjligt.
Uppdaterad 30.5.2018
Ilmoittautuminen kokeeseen
Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan kokeeseen, jos siihen ei voi ilmoittautua sähköisesti.
Uppdaterad
Anmälningsblankett till prov eller mentaltest
Anmälan till prov eller mentaltest görs på denna blankett ifall elektronisk anmälan till prov inte är möjligt.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om att omvandla reserv Nordic Show certifikat till Nordic Show certifikat
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv Nordic Show-certifikat omvandlas till Nordic Show-certifikat. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats Nordic Show-certifikatet meddelar att hunden inte behöver certifikatet. Den ifyllda blanketten skickas som e-postbilaga till cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad 8.9.2023
Anomuslomake NORD-varasertin muuttamiseksi NORD-sertiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Nord-varasertin muuttamista Nord-sertiksi. Näin voi tehdä jos näyttelyssä Nord-sertin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse Nord-sertiä. Täytetty lomake lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Ansökan om att omvandla reserv Nordic Show certifikat till Nordic Show certifikat
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv Nordic Show-certifikat omvandlas till Nordic Show-certifikat. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats Nordic Show-certifikatet meddelar att hunden inte behöver certifikatet. Den ifyllda blanketten skickas som e-postbilaga till cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Application form to turn a reserve Nordic Show Certificate to a Nordic Show Certificate
A dog owner can request that a reserve Nordic Show Certificate is changed to a Nordic Show Certificate by using this form. The request can be made if the owner of the dog awarded with a Nordic Show Certificate announces that his or her dog does not need the Nordic Show Certificate. The form is sent to cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om att omvandla reserv-CACIB till CACIB
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv-CACIB omvandlas till CACIB. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats CACIB meddelar att hunden inte behöver CACIB.
Uppdaterad 15.5.2019
Anomuslomake Vara-CACIBin muuttamiseksi CACIBiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Vara-CACIBin muuttamista CACIBiksi. Näin voidaan tehdä, jos näyttelyssä CACIBin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse CACIBia.
Uppdaterad
Ansökan om att omvandla reserv-CACIB till CACIB
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv-CACIB omvandlas till CACIB. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats CACIB meddelar att hunden inte behöver CACIB.
Uppdaterad
Application form to turn a reserve CACIB to a CACIB
A dog owner can request that a reserve CACIB is changed to a CACIB by using this form. The request can be made if the owner of the dog awarded with a CACIB announces that his or her dog does not need the CACIB.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om förtjänsttecken och hedersvimpel
Blanketten används vid ansökan om förtjänsttecken, hedersvimpel eller annat minnesföremål. Ansökan görs hos Finska Kennelklubbens styrelse. Noggrannare anvisningar finns på blankettens andra sida.
Uppdaterad 30.5.2018
Ansiomerkin ja kunniaviirin anomuslomake
Lomaketta käytetään ansiomerkin, kunniaviirin tai muun muistoesineen anomiseen Kennelliiton hallitukselta. Tarkemmat ohjeet löytyvät lomakkeen toiselta sivulta sekä erillisistä ohjeista: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ohje-ansiomerkeista-huomionosoituksista-kunniaviireista-ja-muistoesineista-2021. Ansiomerkkianomukset lähetetään Kennelliiton hallitukselle vuosittain 30.6. tai 31.12. mennessä. Anomukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen ansiomerkit@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om förtjänsttecken och hedersvimpel
Blanketten används vid ansökan om förtjänsttecken, hedersvimpel eller annat minnesföremål. Ansökan görs hos Finska Kennelklubbens styrelse. Noggrannare anvisningar finns på blankettens andra sida.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt agilitychampionat C.I.AG.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt agilitychampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen agilityvalionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä agilityvalionarvoa. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt agilitychampionat C.I.AG
Denna blankett används vid ansökan om internationellt agilitychampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Agility Champion title C.I.AG.
Please use this form when applying for the International Agility Champion title C.I.AG. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (brittiska stående fågelhundar) C.I.T.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat för brittiska stående fågelhundar. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (brittiläiset kanakoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa brittiläisille kanakoirille. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.T brittiska pointers i grupp 7
Denna blankett används vid ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat för brittiska stående fågelhundar. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Working Champion title C.I.T. (British Pointers)
Please use this form when applying for the International Working Champion title C.I.T. for a British Pointer. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (jakthundar) C.I.T.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt jakt-/brukschampionat för hundar i rasgrupper 3, 4, 5, 6 och 8 med provmeriter tagna i jaktprov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (metsästyskoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa roturyhmien 3, 4, 5, 6 ja 8 koirille, joiden näytöt tulevat metsästyskoirakokeista. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (jakthundar) C.I.T.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt jakt-/brukschampionat för hundar i rasgrupper 3, 4, 5, 6 och 8 med provmeriter tagna i jaktprov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Working Champion title C.I.T. (hunting dogs)
Please use this form when applying for the International Working Champion title C.I.T. for a dog in FCI group 3, 4, 5, 6, or 8, with results gained in hunting trials. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (kontinentala stående fågelhundar) C.I.T (ec)
Denna blankett används vid ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat för hund som tagit pris i internationellt KAER-prov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (ec, mannermaiset kanakoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa koirille, joilla on tulos kansainvälisestä KAER-kokeesta. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (kontinentala stående fågelhundar) C.I.T (ec)
Denna blankett används vid ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat för hund som tagit pris i internationellt KAER-prov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Working Champion title C.I.T. (ec, Continental Pointers)
Please use this form when applying for the International Working Champion title C.I.T. for a dog with a result from an International KAER trial. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt brukschampionat (bruks- och vallhundar)
Denna blankett används vid ansökan om internationellt brukschampionat för hundar i rasgrupper 1, 2 och 3, med provmeriter tagna i bruks- eller vallhundsprov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (palvelus- ja paimenkoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa roturyhmien 1,2,3 koirille, joiden näytöt tulevat palvelus- ja paimennuskokeista. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt brukschampionat (bruks- och vallhundar) C.I.T.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt brukschampionat för hundar i rasgrupper 1, 2 och 3, med provmeriter tagna i bruks- eller vallhundsprov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Working Champion title C.I.T. (utility and herding dogs)
Please use this form when applying for the International Working Champion title C.I.T. for a dog of a breed in FCI group 1, 2, or 3, subject to utility or herding trial results. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt brukschampionat (vinthundar) C.I.C.
Ansökan om internationellt brukschampionat för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (vinttikoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa vinttikoiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt brukschampionat (vinthundar) C.I.C.
Ansökan om internationellt brukschampionat för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Race Champion title C.I.C. (Sighthounds)
Please use this form when applying for the International Race or Coursing Champion title C.I.C. for a Sighthound. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
Downloadable file
Ansökan om internationellt junior- eller veteranchampionat
Detta formulär används för att ansöka om ett internationellt junior- eller veteranchampionat. Den ifyllda blanketten kan skickas antingen per post till Showlink, Box 20,79101 Leppävirta, Finland eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi. Kopior av CACIB-J- eller CACIB-V-kort samt därtill kopior av kritiker (om tillgängliga) bör bifogas till ansökan. Versionen är uppdaterad på webbplatsen den 19.10.2023.
Uppdaterad 19.10.2023
Kansainvälinen juniori- ja veteraanimuotovalioanomus
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä juniori- tai veteraanimuotovalionarvoa. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi. Kopiot CACIB-J- tai CACIB-V-korteista ja lisäksi kopiot arvosteluista (mikäli saatavilla) tulee liittää anomukseen.
Tämä versio on päivitetty verkkosivuille 19.10.2023.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt junior- eller veteranchampionat
Detta formulär används för att ansöka om ett internationellt junior- eller veteranchampionat. Den ifyllda blanketten kan skickas antingen per post till Showlink, Box 20,79101 Leppävirta, Finland eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi. Kopior av CACIB-J- eller CACIB-V-kort samt därtill kopior av kritiker (om tillgängliga) bör bifogas till ansökan. Versionen är uppdaterad på webbplatsen den 19.10.2023.
Uppdaterad
International Junior and Veteran Champion title application
This form is used to apply for an international junior or veteran champion title. The filled form can be sent by mail to Showlink, PO Box 20,79101 Leppävirta, Finland or by email to valiot@kennelliitto.fi. Copies of CACIB-J or CACIB-V cards as well as copies of critiques (if critiques are available) must be attached to the application. The version is updated on the website on 19.10.2023.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat (vinthundar) C.I.B.P
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat, för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muoto- ja käyttövalionarvon hakemuslomake (vinttikoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muoto- ja käyttövalionarvoa eli kaksoisvalion arvoa vinttikoiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat (vinthundar) C.I.B.P.
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat, för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty and Performance Champion title C.I.B.P. (Sighthounds)
Please use this form when applying for the International Beauty and Performance Champion title for a Sighthound. The title is a so-called double championship title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat C.I.B.T
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat görs på denna blankett. Blanketten används för alla raser med undantag av vinthundar, som har en egen blankett för ansökan om dubbelchampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muoto- ja käyttövalionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muoto- ja käyttövalionarvoa eli kaksoisvalion arvoa. Lomaketta käyttävät kaikki muut rodut paitsi vinttikoirat, joille on olemassa oma kaksoisvalion arvon hakemus. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat görs på denna blankett. Blanketten används för alla raser med undantag av vinthundar, som har en egen blankett för ansökan om dubbelchampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty and Working Champion title C.I.B.T.
Please use this form when applying for the International Beauty and Working Champion title, which is a so-called double championship title. This form is used for all breeds with the exception of Sighthounds, which have their own application form for double championship. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om ny utskrift av registreringsbevis
uppdaterad 8.1.2016
Uppdaterad 30.5.2018
Rekisteritodistuksen jäljennöspyyntö
Tällä lomakkeella voi hakea koiran rekisteritodistuksen jäljennöstä, jos alkuperäinen todistus on kadonnut. Lomake on päivitetty 8.1.2016. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse osoitteeseen Showlink - Rekisteröinnit/Registreringar, PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Ansökan om ny utskrift av registreringsbevis
uppdaterad 8.1.2016
Uppdaterad
Downloadable file
Ansökan om tillstånd att arrangera prov eller kurs
Med denna blankett kan en förening ansöka om tillstånd att arrangera kurs eller prov under tiden 1.1—30.4 med tillämpning av den korta ansökningstiden. Ansökan görs hos kenneldistriktet. Noggrannare anvisningar finns i direktiven om tidsfrister för ansökningar som görs hos Kennelklubben.
Uppdaterad 30.5.2018
Koe- ja kurssianomus -lomake
Tällä lomakkeella yhdistys voi anoa kennelpiiriltä 1.1.-30.4. väliselle ajalle lyhyellä anomisajalla kurssin tai kokeen. Tarkemmat tiedot löytyvät tästä ohjeesta: Ohjeet Kennelliiton määräaikaisilmoitusten tekemiseen ja aikatauluihin.
Uppdaterad
Ansökan om tillstånd att arrangera prov eller kurs
Med denna blankett kan en förening ansöka om tillstånd att arrangera kurs eller prov under tiden 1.1—30.4 med tillämpning av den korta ansökningstiden. Ansökan görs hos kenneldistriktet. Noggrannare anvisningar finns i direktiven om tidsfrister för ansökningar som görs hos Kennelklubben.
Uppdaterad
Downloadable file
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad 5.7.2021
Sopimus jalostusoikeuden käytöstä (selite)
Tästä lomakkeesta löydät selitteet 1.4.2021 voimaan tulevalle sopimukselle jalostusoikeuden käytöstä.
Uppdaterad
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (ifyllbar)
Formuläret gäller från 1.4.2021.
Uppdaterad 5.7.2021
Sopimus jalostusoikeuden käytöstä (täytettävä)
Tällä lomakkeella koiran omistaja voi väliaikaisesti luovuttaa omistamansa koiran jalostusoikeuden toiselle henkilölle. Lomake on voimassa 1.4.2021 alkaen.
Uppdaterad
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (ifyllbar)
Formuläret gäller från 1.4.2021.
Uppdaterad
Agreement on transfer of breeding rights (fill in)
Uppdaterad
Downloadable file
Bedömningskort för viltspårprov (MEJÄ)
Domaren, som bedömer hunden ute i terrängen, använder detta kort för att protokollföra och bedöma hundens arbete.
Uppdaterad 12.7.2018
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) arvostelulomake
Koiraa maastossa arvosteleva tuomari käyttää tätä korttia koiran työskentelyn kirjaamiseen ja arviointiin.
Uppdaterad
Bedömningskort för viltspårprov (MEJÄ)
Domaren, som bedömer hunden ute i terrängen, använder detta kort för att protokollföra och bedöma hundens arbete.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund med arbetsmerit görs på denna blankett. Minst 2 CACIB krävs för internationellt utställningschampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, joilla on käyttötulos. Kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 2 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund med arbetsmerit görs på denna blankett. Minst 2 CACIB krävs för internationellt utställningschampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty Champion title C.I.B.
Please use this form when applying for an International Beauty Champion title for a dog with working trial merits. A minimum of two CACIBs are required for the International Beauty Champion title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B. och C.I.E.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund som inte har arbetsmerit görs på denna blankett. Vid ansökan om internationellt utställningschampionat utan arbetsmerit krävs minst 4 CACIB. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB & CIE
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, jolla ei ole käyttötulosta. Ilman käyttötulosta kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 4 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B. och C.I.E.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund som inte har arbetsmerit görs på denna blankett. Vid ansökan om internationellt utställningschampionat utan arbetsmerit krävs minst 4 CACIB. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty Champion title C.I.B. and C.I.E.
Please use this form when applying for an International Beauty Champion title for a dog without working trial merits. For dogs with no working trial merits, a minimum of four CACIBs are required for the International Beauty Champion title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för bedömning av exteriördomarens elevtjänstgöring
Blankett som används vid bedömning av domarelevens elevtjänstgöring.
Uppdaterad 7.2.2019
Harjoitusarvostelukaavake 2018
Tuomariharjoittelijan työskentelyn arvioinnissa käytettävä kaavake.
Uppdaterad
Blankett för bedömning av exteriördomarens elevtjänstgöring
Blankett som används vid bedömning av domarelevens elevtjänstgöring.
Uppdaterad
Trainee judge evaluation form
This form is used when making an evaluation of a trainee judge's work.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för beställning av härstamningsundersökning
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete polveutumistutkimusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
DNA-härsamningsremiss
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for DNA parentage evaluation
Used when ordering a parentage evaluation for a litter or a single dog from a laboratorium other than Laboklin.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ägaranmälan eller -byte
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan. Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad 28.6.2019
Omistajailmoitus tai -muutos
Tällä lomakkeella voit tehdä koirallesi omistajailmoituksen tai -muutoksen. Postita huolellisesti täytetty lomake osoitteeseen Suomen Kennelliitto, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta tai lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona skannattuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.
Kennelliiton jäsen tekee omistajailmoituksen tai -muutoksen kätevimmin Omakoira-palvelun kautta.
Uppdaterad
Ägaranmälan
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan.
Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad
Ownership declaration or change of ownership
Use this form to make an ownership declaration or change of ownership for your dog. Mail the completed form to the Finnish Kennel Club, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta or send the form as an e-mail attachment scanned and signed to rekisterointi@kennelliitto.fi. Members of the Kennel Club can make the ownership declaration or change of ownership conveniently through the Omakoira service.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Certificate of Mating
Gäller från 4.2.2016. Kan användas vid parningar som äger rum utomlands.
Uppdaterad 30.5.2018
Certificate of mating
Lomaketta käytetään ulkomailla tapahtuneen astutuksen todistuksena sekä tästä astutuksesta syntyneen pentueen rekisteröinnissä. Lomake on voimassa 4.2.2016 alkaen.
Uppdaterad
Certificate of mating
Gäller från 4.2.2016. Kan användas vid parningar som äger rum utomlands.
Uppdaterad
Certificate of mating
Valid from 4.2.2016. To be used for matings that take place abroad.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Championatansökan
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 7.4.2020
Kennelliiton valionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan Suomen käyttö- tai muotovalion arvoa koiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om championat hos Finska Kennelklubben
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The Finnish Kennel Club’s Champion Title application form
Please use this form when applying for a Finnish Champion title for your dog. The form is used for applications for both Working and Show Champion titles. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Downloadable file
Dispensansökan för ciklosporinbehandling
Blankett dör dispensansökan för ciklosporinbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus siklosporiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa iho- tai silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Dispensansökan för ciklosporinbehandling
Blankett dör dispensansökan för ciklosporinbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Downloadable file
Dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling
Blankett för dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling. Undertecknade skickas till adressen Kennelliittopalvelut, Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta eller elektroniskt inskannad till adressen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus fenyylipropanoliamiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa virtsankarkailun takia fenyylipropanoliamiinilääkitystä tarvitsevan steriloidun koiran osallistumiselle koiratapahtumiin. Allekirjoitettu lomake lähetetään osoitteeseen Kennelliittopalvelut, Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta tai skannattuna osoitteeseen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling
Blankett för dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling. Undertecknade skickas till adressen Kennelliittopalvelut, Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta eller elektroniskt inskannad till adressen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Dispensansökan för hypotyreosbehandling
Blankett för dispensansökan för hyptyreosbehandling. Dispensansökan skickas till adresssen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Uppdaterad 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirataphtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Dispensansökan för hypotyreosbehandling
Blankett för dispensansökan för hyptyreosbehandling. Dispensansökan skickas till adresssen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling
Blankett för dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus atopian takia oklasitinibi- tai lokivetmabilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa atopian takia oklasitinibi- tai lokivetmabilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling
Blankett för dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Domarinbjudan
Blanketten används då en exteriördomare bjuds in för att tjänstgöra som domare på en hundutställning.
Uppdaterad 26.9.2019
Tuomarin kutsumislomake
Tällä lomakkeella kutsutaan ulkomuototuomari arvostelemaan koirannäyttelyyn.
Uppdaterad
Blankett för inbjudning av domare
Blanketten används då en exteriördomare bjuds in för att tjänstgöra som domare på en hundutställning.
Uppdaterad
Judging invitation
This form is used when issuing an invitation for a judge to officiate at a dog show.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
INCOC samtycke
Samtycke berör publicering av utlåtanden om inkongruens i armbågsleder och/eller om bogleder som avgetts av INCOC-tjänsten före 1.1.2021.
Uppdaterad 1.2.2022
INCOC-lausuntojen suostumuslomake
INCOC-palvelussa 1.1.2021 annettujen kyynärnivelten inkongruenssilausuntojen ja/tai olkanivelten OC-lausuntojen hyväksyminen julkaistavaksi
Uppdaterad
INCOC samtycke
Samtycke berör publicering av utlåtanden om inkongruens i armbågsleder och/eller om bogleder som avgetts av INCOC-tjänsten före 1.1.2021.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Inbjudan till överdomare
Denna blankett används då en överdomare bjuds till prov eller tävling till bedömningsuppdrag.
Uppdaterad 30.5.2018
Ylituomarin kutsumislomake
Tällä lomakkeella kutsutaan ylituomari töihin kokeeseen tai kilpailuun.
Uppdaterad
Inbjudan till överdomare
Denna blankett används då en överdomare bjuds till prov eller tävling till bedömningsuppdrag.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Individuellt provprotokoll för viltspårprov (MEJÄ)
Hundens provprestation sammanställs på denna blankett utifrån uppgifterna i skogskortet (bedömningsblanketten). Den ifyllda blanketten ges till hundägaren som bevis på det resultat hunden har tagit.
Uppdaterad 30.5.2018
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) koirakohtainen pöytäkirjapohja
Tähän lomakkeeseen kootaan maastokortista (arvostelulomake) koiran työskentelyn tulos. Täytetty lomake annetaan myös koiranomistajalle todistukseksi koiran saamasta tuloksesta.
Uppdaterad
Individuellt provprotokoll för viltspårprov (MEJÄ)
Hundens provprestation sammanställs på denna blankett utifrån uppgifterna i skogskortet (bedömningsblanketten). Den ifyllda blanketten ges till hundägaren som bevis på det resultat hunden har tagit.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Intyg om valpar som fötts med stubbsvans
Till valpkullsanmälan bifogas detta intyg, som getts av veterinärn eller Kennelklubbens officiella provtagare, om valpar som fötts med stubbsvans. I raser där individer med medfödd stubbsvans (T-box-mutation) påträffas bör svanslängden anges i valpkullsanmälan för varje enskild valp. Undersökningen bör genomföras av veterinär eller Kennelklubbens officiella provtagare inom tio (10) dygn efter valpkullens födsel.
Uppdaterad 16.11.2023
Todistus töpöhäntäisenä syntyneistä pennuista
Tämä eläinlääkärin tai Kennelliiton virallisen näytteenottajan antama todistus töpöhäntäisenä syntyneistä pennuista liitetään mukaan pentueilmoitukseen. Rodussa, jossa tavataan luonnollisesti töpöhäntäisiä yksilöitä (T-box-mutaatio), tulee pentueilmoituksessa ilmoittaa kunkin pennun hännän pituus. Eläinlääkärin tai Kennelliiton virallisen näytteenottajan tutkimus on suoritettava kymmenen vuorokauden (10 vrk) kuluessa pentueen syntymästä.
Uppdaterad
Intyg om valpar som fötts med stubbsvans
Till valpkullsanmälan bifogas detta intyg, som getts av veterinärn eller Kennelklubbens officiella provtagare, om valpar som fötts med stubbsvans. I raser där individer med medfödd stubbsvans (T-box-mutation) påträffas bör svanslängden anges i valpkullsanmälan för varje enskild valp. Undersökningen bör genomföras av veterinär eller Kennelklubbens officiella provtagare inom tio (10) dygn efter valpkullens födsel.
Uppdaterad
Downloadable file
Köpeavtal för hund (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad 10.6.2021
Sopimus koiran kaupasta (selite)
Tästä lomakkeesta löydät selitteet 1.4.2021 voimaan tulevalle sopimukselle koiran kaupasta.
Uppdaterad
Köpeavtal för hund (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad
Sales agreement for dog (explanations)
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Provprotokoll och fortsättningsblad till provprotokoll
Provresultat för samtliga hundar som deltagit i provet antecknas på denna blankett. Blanketten används vid internationella prov samt vid prov där digital registrering av resultat inte är möjligt. Den ifyllda blanketten skickas till Finska Kennelklubben.
Uppdaterad 20.2.2019
Koepöytäkirja ja koepöytäkirjan jatkolomake
Tähän lomakkeeseen kerätään kootusti kaikkien samassa kokeessa olleiden koirien koetulokset. Lomaketta käytetään sekä kansainvälisissä kokeissa että sellaisissa kokeissa, joiden tuloksia ei pysty ilmoittamaan sähköisesti. Täytetty lomake lähetetään Kennelliittoon.
Uppdaterad
Provprotokoll och fortsättningsblad till provprotokoll
Provresultat för samtliga hundar som deltagit i provet antecknas på denna blankett. Blanketten används vid internationella prov samt vid prov där digital registrering av resultat inte är möjligt. Den ifyllda blanketten skickas till Finska Kennelklubben.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Rapport om verksamhet
Uppdaterad 30.5.2018
Toimintailmoitus
Tällä lomakkeella Kennelliiton jäsenyhdistys ilmoittaa toimihenkilöidensä tiedot vuosittain kennelpiirille tai Kennelliittoon. Kennelpiirien jäsenyhdistykset toimittavat lomakkeen vuosittain huhtikuun loppuun mennessä omalle kennelpiirilleen. Rotujärjestöt ja kennelpiirit toimittavat lomakkeen vuosittain maaliskuun loppuun mennesä Kennelliittoon.
Uppdaterad
Rapport om verksamhet
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 20.3.2024.
Uppdaterad 20.3.2024
Tuontikoiran rekisteröinti
Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoira Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 20.3.2024.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Uppdaterad
Downloadable file
Remiss för bestämning av DNA-profil i Laboklin-laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en DNA-profil beställs för en hund från Laboklin-laboratoriet.
Uppdaterad
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tilataan DNA-tunniste Laboklin-laboratoriossa.
Uppdaterad
Remiss för bestämning av DNA-profil i Laboklin-laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en DNA-profil beställs för en hund från Laboklin-laboratoriet.
Uppdaterad
Request for DNA-profiling with Laboklin
This form is used as a referral when a DNA-profile is ordered for a dog from the Laboklin laboratory.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Valpkullsanmälan
Uppdaterad 16.10.2023
Pentueilmoitus
Tällä lomakkeella koirankasvattaja ilmoittaa Kennelliittoon syntyneestä pentueesta, jonka hän haluaa rekisteröitäväksi Kennelliittoon. Pentueen rekisteröinnin voi aloittaa Omakoira-palvelussa. Allekirjoitettu lomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Uppdaterad
Valpkullsanmälan
Uppdaterad
Litter registration application
Valid from 1.1.2009, updated 27.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Vuolasvirta-prisets ansökningsblankett
Blankett för ansökning av Vuolasvirta-priset, som är Finska Kennelklubbens högsta uitmärkelse för meriterade hunduppfödare.
Uppdaterad 19.3.2024
Vuolasvirta-palkinnon anomislomake
Tällä lomakkeella anotaan ansioituneille koirakasvattajille myönnettävää Lauri Vuolasvirta -palkintoa. Allekirjoitetun anomuksen liitteenä tulee on kennelneuvojan käyntiraportti, joka ei saa olla palkinnon anomishetkellä vuotta vanhempi. Liitteeksi tulee myös liittää rodun rotujärjestön lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen muodossa. Mikäli anottavalla rodulla on rotua harrastava yhdistys, tulee anomuksen liitteeksi toimittaa myös ko. yhdistyksen lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen muodossa.
Uppdaterad
Vuolasvirta-prisets ansökningsblankett
Blankett för ansökning av Vuolasvirta-priset, som är Finska Kennelklubbens högsta uitmärkelse för meriterade hunduppfödare.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 6 7 ... »