Form header

Blanketter

Alla teman
 • Alla teman
 • Antidoping
 • För medlemmar
  • För personmedlemmar
  • För medlemsföreningar
 • För medlemsföreningar
 • Avel och hälsa
  • Avel
  • Kennelklubbens avelsgranskning
  • Kennelnamn
  • Köp, leverans och parning av hund
  • PEVISA-program
  • Registrering
  • Hälso- och DNA-undersökningar
  • Id-märkning
  • Annat
 • Prov och tävling
  • För arrangörer
  • För tävlare
 • Resor
 • För ungdomar
 • Utställningar
  • Junior Handling
  • För utställare
  • För utställningsarrangörer
  • För domare
  • Championat

För att kunna läsa Kennelklubbens blanketter och regler behövs Adobe Reader som du kan ladda ned här.

The form can be filled and saved
Ansökningsblankett för titeln C.I.B
för raser med krav på provmerit. Uppdaterad 22.11.2012. Ansökningar jämte kopia av hundens registreringsbevis skickas till Showlink, Championat, PB 20, 79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi, som skickar ansökningarna vidare till FCI.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälinen valionarvohakemus
roduille, joilta vaaditaan koetulos, päivitetty 22.11.2012Hakemukset ja kopio koiran sukutaulusta toimitetaan osoitteeseen Showlink, Valionarvot, PL20, 79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi, josta ne lähetetään FCI:lle.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.
för raser med krav på provmerit. Uppdaterad 22.11.2012. Ansökningar jämte kopia av hundens registreringsbevis skickas till Showlink, Championat, PB 20, 79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi, som skickar ansökningarna vidare till FCI.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.B.
for breeds subject to a working test result. Updated 22.11.2012. Application forms with an attached copy of the dog's pedigree are sent to Showlink, Champion titles, PL20, 79101 Leppävirta or valiot@kennelliitto.fi, from where they will be sent further to the FCI.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan för titeln C.I.B. eller C.I.E
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälinen valionarvohakemus
Vain FCI:n valionarvoihin (kirjoitettava englanniksi), päivitetty 22.11.2012Hakemukset ja kopio koiran sukutaulusta toimitetaan osoitteeseen: Showlink, Valionarvot, PL20, 79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi, josta ne lähetetään FCI:lle.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan för titeln C.I.T
Uppdaterad 25.10.2013, skickas ifylld till Showlink, PB 20,79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälinen käyttövalionarvohakemus
Päivitetty 25.10.2013, lähetetään täytettynä Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.T.
Uppdaterad 25.10.2013, skickas ifylld till Showlink, PB 20,79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Application form for the title C.I.T.
Updated 25.10.2013. The form is sent to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or by email valiot@kennelliitto.fi
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Certificate of mating
I kraft fr.o.m. 4.2.206. Används vid parningar utomlands.
Uppdaterad 30.5.2018
Certificate of mating
Voimassa 4.2.2016 alkaen. Käytettävissä ulkomailla tapahtuvia astutuksia varten.
Uppdaterad
Certificate of mating
I kraft fr.o.m. 4.2.206. Används vid parningar utomlands.
Uppdaterad
Certificate of mating
Valid from 4.2.2016. To be used for matings that take place abroad.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Fullmakt
Fullmakt som lämpar sig för alla avtal.
Uppdaterad 30.5.2018
Valtakirja
Kaikkiin sopimuksiin soveltuva valtakirja. Päivitetty 13.4.2016.
Uppdaterad
Fullmakt
Fullmakt som lämpar sig för alla avtal.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 6 7 ... »