På hundutställningar innehar exteriördomaren rollen av en sakkunnig och fastställer i vilken mån exteriören av de uppvisade hundarna motsvarar den officiella rasstandarden som godkänts av FCI (Fédération Cynologique Internationale). Exteriördomaren har alltid sitt ansvar om avelsstyrningen i rasen i åtanke när hen bedömer hundar.

På utställningar i Finland dikterar exteriördomaren en kritik om hundarna som skrivs ned av en ringsekreterare. Kritiklappen ges till utställaren.

Kennelklubben och specialklubbar utbildar exteriördomare. Syftet med utbildningen är att utbilda kompetenta och ansvarsmedvetna exteriördomare, sträva efter att förenhetliga bedömningen av exteriör samt att kontinuerligt upprätthålla domarkårens kunskaper

Den finska exteriördomarföreningen Ulkomuototuomarit ry