2015: Ansvarsfull hunduppfödning

2016: Ett gott liv med hunden – Redan från ungdomen!

2017: Inhemska raser som våra nationella skatter

2018: Framväxande webbtjänster som stöd för hundars välbefinnande och hundsporten