Finska Kennelklubbens allmänna möte sammanträder nästa gång den 24 november 2019 i Esbo på Hanaholmens kulturcentrum för Finland och Sverige. Allmänna mötet utser fullmäktige för en treårsperiod, som i sin tur utser en styrelse som ansvarar för Kennelklubbens administration.