Koiramme – Våra hundar tar ställning till frågor om bättre hundhållning, följer upp hundars hälsa och lagstiftning som berör hundar. Tidskriften ger också rapporter från hundutställningar, prov och tävlingar och diskuterar aktuella frågor. Våra hundar kommer också med nyheter om händelser som är av betydelse för hundsporten. Det finns också en jaktupplaga av tidskriften, MetsästysKoiramme.

Tidskriften skickas hem till alla Finska Kennelklubbens medlemmar. Den kan också läsas på de flesta bibliotek i Finland. Lösnummer finns att köpa i tidningskiosker och i dagligvaruhandlarnas tidningsställningar.

Webbplatsen för Våra hundar hittar du på adressen www.koiramme.fi. På sidorna publiceras aktuella nyheter som berör hundar och smakprov på artiklar från tidskriften.

Ett suveränt reklammedium

Det finns omkring 700 000 hundar i Finland. Av dessa är fler än 500 000 registrerade i Finska Kennelklubben. Koiramme – Våra hundar är därmed ett utmärkt annonsmedium för marknadsföring av varor och tjänster för hundintresserade.  Tidskriften har ca 344 000 läsare (KMT, våren 2014).

Kontaktuppgifter