Tjänster

Vi betjänar hundägare snabbt och tillförlitligt. Du hittar våra servicenummer och övriga kontaktuppgifter nedan.

Obs! Av dataskyddsskäl ber vi att du sköter exempelvis dina medlemsärenden per e-post istället för att kontakta oss på sociala medier. Du hittar e-postadresser till våra tjänster på denna sida.

Faktureringsadresser    

Nätfakturor
OVT: 003702021550
Förmedlarakod: BAWCFI22

Pappersfakturor
Finska Kennelklubben ry
PB 719
00026 Basware
PDF-fakturor
kennelliitto.ostolaskut@bscs.basware.com
Växel
kl. 11-17

09 887 300

Fax

09 8873 0331

Rådgivning
mån. 11-19, tis.-fre. 11-17

09 8873 0333

Registreringsavdelning
mån. 11-19 tis.-fre. 11-17

Valpkullar, importerade hundar, dubbletter av registreringsbevis, FIX-hundar
Ägaranmälningar och -byten
Registrering av ögonundersökningsresultat

Showlink Oy
rekisterointi@kennelliitto.fi
09 8873 0277
fax 09 8873 0310

Hälsoundersökningar
kl. 11-17

Registrering av hälsoundersökningsresultat, handläggning av röntgenbilder och -utlåtanden, handläggning av veterinärintyg för utställning, handläggning av besvär över röntgenutlåtanden, veterinärernas kontaktuppgifter, korrigering av hälsoundersökningsresultat

terveystulokset@kennelliitto.fi
09 8873 0341
fax 09 8873 0331

Championat
kl. 11-17

Beviljande av championat och vinnartitlar, registrering av utländska championat och titlar, intyg om championat och bruksmeriter (WCC, Working Class Certificate) för utställningar utomlands

Showlink Oy
valiot@kennelliitto.fi
09 8873 0306

Avelsfrågor
kl. 9-15

Avelsstrategi, PEVISA, dispens, rasspecifika avelsstrategier, avelsindex, frågor som berör hundars välfärd och beteende

Anordnande av utställning
kl. 9-15

Utställningssekreterare, utställningsarrangörers frågor, domarärenden, domarförteckning

09 8873 0344