Kennelklubben vill erbjuda uppfödarna ett forum där man kan utbyta tankar och erfarenheter med andra uppfödare samt ställa frågor för sakkunniga inom olika områden. Vi har som mål att arrangera två kurser per år på olika håll i Finland.

Avsikten är att år 2018 arrangeras Hunduppfödning idag-kurserna i Södra Österbotten och i Lappland.