All ungdomsverksamhet som arrangeras av Kennelklubben är öppet för våra unga medlemmar, oberoende bostadsort eller hundens ras.

Varje sommar arrangerar vi ett Storläger för ungdomar i åldern 13–17, en egen FM-tävling i lydnad för ungdomar samt kvaltävlingar i junior handling runt hela landet. Dessutom arrangerar vi träningsläger i olika hundsporter. Dessa träningsveckoslut är avsedda för ungdomar som redan tävlar i den aktuella hundsporten.

Ungdomsverksamhet också i kenneldistrikt

Också kenneldistrikt arrangerar mångsidig, regional verksamhet för ungdomar, så som introduktioner till olika hundsporter, läger och andra evenemang. Genom att kontakta den ungdomsansvariga i ditt distrikt får du information och tips om hundaktiviteter i ditt område.

Bekanta dig med kenneldistrikt

Som ungdomsmedlem får du Koiramme – Våra hundar

De ungas röst hörs på ungdomssidorna i tidskriften Koiramme – Våra hundar. Där kan ungdomar berätta om sina egna fritidssysslor med hund och söka information. Du kan också skicka foton med hälsningar för publicering. På ungdomssidorna hittar du information om kommande evenemang, egna tävlingar för ungdomar samt presentationer på unga hundvänner.

Kennelliiton nuoret