Funderar du på att skaffa hund? Hankikoira.fi hjälper dig
Parson

FCI har delat in hundraserna i tio grupper. För varje ras finns en egen rasstandard, som beskriver rasens ideala individ. Rasens ursprungsland eller det land som ansvarar för rasen ansvarar för dess rasstandard.

Rasstandarden utgör grunden för avel i rasen. Hundar bedöms på utställningar enligt FCI:s rasstandarder.

Via länkarna nedan hittar du finskspråkiga rasstandarder.

FCI:s rasgrupper

FCI 1 Vall-, boskaps- och herdehundar (förutom sennenhundar)

FCI 2 Pinscher, schnautzer, molosser och sennenhundar

FCI 3 Terriers

FCI 4 Taxar

FCI 5 Spetsar och hundar av urhundstyp

FCI 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar

FCI 7 Stående fågelhundar

FCI 8 Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

FCI 9 Sällskapshundar

FCI 10 Vinthundar

 

På Finska Kennelklubbens Hankikoira-webbplats hittar du omfattande presentationer på över 200 hundraser. Också de 100 populäraste hundraserna i Finland finns med. Webbplatsen är finskspråkig.