Syftet med drevprov är att bedöma hundens egenskaper vid drev på hare för att dessa kan beaktas vid avel, utveckla hundägarna och deras samarbete samt erbjuda tävlingsmöjligheter.

I drevprov är det inte meningen att skada villebrådet eller hunden eller utsätta dem för oskälig belastning. Villebrådet är, beroende på provform, antingen hare, räv eller i fråga om taxar även rådjur.

I drevprov får delta raser som hör till FCI:s rasgrupp för drivande hundar.

År 2011 ordnades 816 drevprov (AJOK, BEAJ, DRAJ och MÄAJ), med 5026 provprestationer, samt 84 drevprov på räv (KEAJ, DKAJ) med 467 prestationer.

Finska Stövarklubben

Finska Beagleklubben

Finska Dreverklubben

Finska Taxklubben