Kompishundar

Foto: 
Riikka Holappa

Kompishundverksamheten är bara en av många viktiga slag av frivilliginsatser. Det är en välvillig aktivitet som kan göras på fritiden tillsammans med hunden. Det väsentliga är at du vill komma med i det frivilligarbete som vi kallar kompishundverksamhet.

Benämningen kompishund är ett varumärke som patent -och registerstyrelsen intagit 15.9.2005 och benämningen får bara användas om hundteam som verkar inom en av Kennelklubbens grupper. De ställen som mottar besök kan därmed vara  säkra på att alla team som använder benämningen följer enhetlig praxis ock etablerade regler.