Showlink Oy:s kontor i Esbo ansvarar för hundutställningstjänster och försäljning. Bolagets kontor i Leppävirta sköter Kennelklubbens telefonrådgivning och bl.a. registrering av resultat.

Den huvudsakliga uppgiften av Kustannus Oy Koiramme är att ge ut Kennelklubbens medlemstidskrift Koiramme – Våra hundar. Tidskriftens redaktion är beläget i Turenki. Tidskriften har en upplaga på över 140 000.

Prettybit Projects Oy har förverkligat Kennelklubbens hundregister, avels- och eventdatasystem, online-resultatregistrering samt Omakoira-tjänsterna. Finska Kennelklubben köpte bolagets hela aktiestock i februari 2016.

Personal och omsättning

I koncernen arbetar totalt 64 personer, varav mer än 40 är anställda på Kennelklubbens kansli. Kustannus Oy Koiramme har fyra anställda, Showlink Oy 17 anställda och Prettybit Projects Oy fyra anställda.

Kennelklubbens och dotterbolagens totala avkastning år 2017 var 13,1 miljoner euro, Våra nyckeltal har rapporterats i årsberättelsen (på finska).