Användarkoder för djurkliniker

Djurkliniker får klinikspecifika användarkoder genom att begära om dessa per e-post omakoira@kennelliitto.fi. Koderna överlåts endast till den person som är klinikmanager eller -ansvarig på djurkliniken. Med klinikens användarkoder kan djurkliniken administrera uppgifter om veterinärer som arbetar på kliniken och vilken receptionist eller djurskötare har rätt att använda Omakoira-tjänsten för att göra röntgenremisser eller spara chipuppgifter på veterinärens vägnar. Det går inte att göra remisser med klinikkoderna, utan dessa görs alltid med veterinärens personliga användarkoder.

Det är ytterst viktigt att kontaktuppgifterna till klinikens personal är uppdaterade i Omakoira-tjänsten. Endast den som är klinikansvarig eller Kennelklubben (omakoira@kennelliitto.fi) kan lägga till och radera personal från Omakoira-tjänsten.   

Ny veterinär

En ny veterinär får veterinärrättigheter till Omakoira-tjänsten genom att kontakta oss per e-post till terveystulokset@kennelliitto.fi. I meddelandet anges namn, adress, veterinärnummer och arbetsplats. När Kennelklubben har sparat rättigheterna i systemet kan den nya veterinären registrera sig till tjänsten på adressen omakoira.fi.  Du behöver inte vara medlem i Kennelklubben för att kunna använda veterinärsidorna. Om användaren är medlem i Kennelklubben, kopplas funktionerna till medlemsnumret. Då behöver man inte komma ihåg flera användarkoder.

För att kunna göra Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar behöver veterinären rättigheter för det. Om undersökningsrättigheten inte har sparats i Kennelklubbens system, meddelar systemet om detta och sparningen av uppgifterna avbryts. När veterinären får nya rättigheter för någon undersökning (t.ex. officiell röntgenundersökning eller ögonundersökningsrättigheter), bör veterinären skicka uppgift om detta till Kennelklubben till adressen terveystulokset@kennelliitto.fi. I meddelandet bör även anges veterinärnummer.

Officiella hälsoundersökningar

För kunden är den elektroniska förhandsremissen det förmånligaste och snabbaste sättet att få hundens officiella hälsoundersökningsresultat till avelsdatasystemet. Därför rekommenderar Kennelklubben att veterinärkliniker påminner hundägare redan i samband med tidsbokning om att göra remissen på förhand. Detta underlättar och snabbar upp processen också på kliniken. Kennelklubben har tagit fram en finskspråkig instruktionsaffisch för kunder om hur en förhandsremiss kan beställas, hur man gör den och betalar den. Affischen i A4-storlek kan skrivas ut här och fästas på klinikens vägg.

För att betjäna hundägare så väl som möjligt uppdaterar Kennelklubben en lista på djurkliniker och veterinärer som gör officiella hörsel-, patella-, ögon-, hjärt- och syringomyeliundersökningar samt gångtester, artificiella insemineringar eller datortomografiundersökningar. Veterinärens tillstånd krävs för publicering av uppgifterna. Önskar man få sina uppgifter med på denna lista bör veterinären eller kliniken kontakta oss per e-post terveystulokset@kennelliitto.fi.

Via Omakoira kan du skicka röntgenbilder av höftleder, armbågsleder och rygg till Kennelklubben för officiell avläsning. Du börjar en ny remiss genom att först mata in hundens registernummer. Om ägaren har beställt en elektronisk remiss på förhand, öppnas uppgifter om remissen på skärmen. Om förhandsremiss inte har gjorts, skriv ägarens telefonnummer och/eller e-postadress i systemet.  Hundägaren skickas betalningsinstruktioner per textmeddelande och/eller e-post. I tjänsten syns under respektive rubriker remisser som är på hälft och remisser som är under behandling i Kennelklubben. Remissen försvinner från tjänsten när bilderna har avlästs.

Id-märkning och vaccinationsuppgifter

Valpkullens id-märkningar kan sparas elektroniskt till Kennelklubbens system, om uppfödaren före id-märkningen har inlett valpkullens registrering, med andra ord gjort en valpkullsanmälan på Omakoira-tjänsten.  Veterinären hittar valparna med tikens registernummer. När valpkullen kommer upp i Omakoira-tjänstens vy, kan veterinären mata in id-märkningsuppgifterna för valparna. Id-märkningen kan anges på ett smidigt sätt i id-märkningsfältet med hjälp av en streckkodsläsare. Vi rekommenderar streckkodsläsaren Finn-ID, som kan också läsa täta streckkoder. Det lönar sig också att limma etiketterna på blanketten för valpkullsanmälan och ta en kopia av den. Det ena exemplaret ges till uppfödaren medan veterinären behåller den andra för arkivering.

Också id-märkningen för en enskild hund kan sparas elektroniskt i Omakoira-tjänsten. Du hittar funktionen med hundens registernummer. För FIX-registrering bör hundens ägare ha ett tillfälligt ärendenummer som har fåtts från Omakoira-tjänsten. Med ärendenumret hittar veterinären den hund id-märkningen ska sparas för.

Om valpkullsanmälan har gjorts på papper, finns valpkullen inte ännu i elektronisk format i Omakoira. I sådana fall ska chipetiketterna klistras på blanketten för valpkullsanmälan. Normala anteckningar skrivs på blanketten. Blanketten ges till uppfödaren, som skickar blanketten till Kennelklubben. Chipnumrorna sparas i samband med att valparna registreras. Det lönar sig för veterinären att ta en kopia av valpkullsanmälan för arkivering.

Utöver Omakoira-tjänsten kan Kennelklubbens medlemmar använda Omakoira-mobilappen, som har delvis olika egenskaper i jämförelse med Omakoira-tjänsten. Omakoira-mobilappen fungerar som hundens officiella vaccinationsintyg på hundutställningar och prov i Finland.

Veterinären kan spara hundens vaccinationsuppgifter i Omakoira-tjänsten, om hundägaren har laddat mobilappen och har i appen gett tillstånd för sparning av uppgifterna. Kennelklubben har tagit fram en finskspråkig instruktionsaffisch för kunder om hur detta tillstånd ges. Affischen i A4-storlek kan skrivas ut här och fästas på klinikens vägg. Vaccinationsuppgifter kan registreras direkt via Omakoira-tjänsten eller via KliniQ- eller Provet-veterinärprogramvaran.

Det lönar sig att fråga redan i samband med tidsbokningen om hundägaren önskar att uppgifterna sparas i Omakoira-mobilappen.