Deltagning och resultatens giltighet

BOAS-testet är öppet för följande raser:

 • affenpinscher
 • bostonterrier
 • bulldogg
 • continental bulldog
 • fransk bulldogg
 • griffoner
 • japanese chin
 • king charles spaniel
 • mops
 • norwich terrier
 • pekingese
 • shih tzu

I testet kan delta ID-märknad hundar som är minst 18 månader gamla och som uppfyller Finska Kennelklubbens vaccinationregler.

I testet får inte delta:

 • hund med andningsbesvär eller symtom som tyder på andningsbesvär
 • hund vars luftvägar blivit kirurgiskt korrigerade
 • sjuk hund
 • tik mindre än 30 dygn före valpning eller mindre än 75 dygn efter valpning

Tester arrangeras av specialklubbar och rasföreningar. Enskilda hundar kan också testas hos en veterinär med behörighet att verka som övervakande veterinär. Om de vill testa sin hund, ägaren kan därför vara i kontakt med sin egen speciallklubb eller rasförening eller direkt med övervakande veterinärer.

Ett test som gjorts på en hund som är under 2 år gammal är giltigt i ett år. Hundar som har avlagt testet som under tvååring före den 1 januari 2022 behöver dock inte testas om.

Testförloppet och resultat

Den övervakande veterinären bestämmer, utifrån den inledande undersökningen, om hunden kan delta i testet. Veterinären kan också avbryta testet pga. djurskyddsskäl. Hunden testas emellertid alltid på ägarens ansvar.

Testet genomförs enligt "Direktiv om anordnande av BOAS-tester", som finns längst ner på sidan. I testet granskar man hundens hjärtfrekvens, kroppstemperatur och allmäntillstånd före och efter belastningsmoment samt efter återhämtningstiden. Hunden går eller travar i koppel det önskade avståndet i belastningsmomentet. Graden av stenos hos hundens näsborrar uppskattas och den relativa längden på nosen i förhållande till skallen mäts.

Belastningsmomentet genomförs inomhus eller utomhus. Temperaturen ska ligga mellan 15 och 25 grader. Hunden kan föras antingen av dess ägare eller en person som utsetts av ägaren.

Resultat från belastningsmomentet (godkänd/diskvalificerad/avbruten) samt orsak till eventuell avbrytande publiceras i Kennelklubbens avelsdatasystem. I avelsdatasystem publiceras också BOAS-graden och från och med våren 2024 graden av näsborrarstenos, oberoende av resultatet av belastningsmomentet.

BOAS-graden registreras i Avelsdatasystemet även om resultatet från belastningsmomentet var diskvalificerad eller avbruten.

Ett diskvalificerat test kan göras om en gång och ett avbrutet test två gånger.

PEVISA-program och utländska resultat

För importerade hundar och utländska hundar som används i avel godkänner Finska Kennelklubben följande resultat:

 • resultat i belastningstester i Nederländerna, Tyskland samt övriga nordiska länder – resultatet bör grunda sig på ett liknande test som det finska gångtestet.
 • resultat i belastningstester i Estland – i testet ska beaktas förutom själva prestationen även hundens andningsljud, kroppstemperatur och återhämtning, och hunden bör ha avlagt testet godkänt.
 • brittiska BOAS-resultat – resultatet ska vara 0, 1 eller 2. Det rekommenderas dock att endast hundar som uppnått resultatet 0 används i avel.

Instruktioner för BOAS-test

Downloadable file
BOAS-direktiv
BOAS-testet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. Direktiven redogörs till exempel rätten att delta och resultaten av testet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
BOAS-ohje
BOAS-testi on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan mm. osallistumisoikeudesta ja testin tuloksista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om gradering av luftvägssyndrom hos kortnosade hundraser (BOAS-direktiv)
BOAS-testet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. Direktiven redogörs till exempel rätten att delta och resultaten av testet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Guidelines for grading Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS Guidelines)
The BOAS test is intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis.
The instruction explains, for example, the right to participate and the results of the test. The instruction is valid as of 1 January 2023. Valid as of 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om anordnande av BOAS-tester
Direktiven informerar särskilt veterinärer och testarrangörer mer detaljerat om testplatsen och testförloppet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymän testin järjestämisohje (BOAS-testin järjestämisohje)
Ohjeessa kerrotaan erityisesti eläinlääkäreille ja testin järjestäjille tarkemmin testipaikkaan ja testin kulkuun liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om anordnande av luftvägssyndromtester för kortnosade hundraser (Direktiv om anordnande av BOAS-tester)
Direktiven informerar särskilt veterinärer och testarrangörer mer detaljerat om testplatsen och testförloppet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Guidelines for organising walk tests
The guidelines will inform especially veterinarians and test organisers in more detail about the test location and the course of the test. Valid as of 1.1.2023.
Uppdaterad

 

Läs mera

Röntgenkuva koiran lonkista
Höft- och armbågsledsutlåtanden ges av röntgenbilder Läs mera
Röntgenkuva koiran selästä
Ryggröntgen ger information av många slag Läs mera