Att ansöka om kennelnamn är avgiftsbelagt (se prislista). Den sökande skickar en ansökan om kennelnamn till Finska Kennelklubben via Omakoira-tjänsten. Kennelklubben skickar en inkommen ansökan till specialklubben för utlåtande. Ifall specialklubben avger ett motiverat nekande utlåtande, meddelas den sökande om sin rätt att lämna ett bemötande till Kennelklubben, som avgör ärendet.

Kennelnamnet som ansökts, med tänkbara alternativ och raser som ingår i ansökan, publiceras i Koiramme – Våra hundar. En skriftlig protest mot en ansökan om kennelnamn ska göras inom två veckor från publiceringen. Inlämnade protester om kennelnamn behandlas från fall till fall.

Det kennelnamn som godkänts av FCI meddelas till den sökande och den sökande ges ett intyg om detta. Alla godkända kennelnamn publiceras i Koiramme – Våra hundar. Kennelnamnet kan på ansökan fogas till uppfödarens tidigare kullar. Detta gäller enbart sådana kullar, för vilka personen eller personerna som har antecknats som uppfödare av valpkullen är samma som innehar kennelnamnet.

Förutsättningarna för beviljande av kennelnamn är:

 • den sökande har fyllt 18 år
 • den sökande har sin vanliga vistelseort i Finland
 • den sökande har inte varit föremål för påföljder eller tilläggspåföljder, som har bestämts av etiska nämnden eller dess föregångare disciplinnämnden, för överträdelse av Kennelklubbens regler eller direktiv under de fem senaste åren
 • den sökande har inte varit föremål för påföljder i anslutning till djurs välbefinnande eller behandling av djur under de tio senaste åren
 • Kennelklubben kan vid behov kräva att den sökande skickar ett utdrag från Registret över djurhållningsförbud som gäller hen själv. Utdraget får vara högst två månader gammalt.
 • den sökande är medlem i Kennelklubben
 • den sökande är medlem i en specialklubb, rasförening eller rasklubb som representerar rasen den sökande ämnar föda upp
 • den sökande har godkänt avlagt grundkursen för uppfödare för högst fem år sedan

Grundkurser för uppfödare, som godkänns av Finska Kennelklubben, arrangeras av kenneldistrikt. Du hittar information om kommande kurser i eventkalendern och i tidskriften Koiramme – Våra hundar. Information om kurser kan även fås direkt av distriktsutbildarna i kenneldistrikt.

Ändringar i kennelnamn

Ändringar i kennelnamn kan göras på innehavarens ansökan och på följande villkor:

 • utöver den tidigare innehavaren kan högst två personer läggas till som kennelnamnets innehavare på ansökan
 • kennelnamnet kan på ansökan överföras till en annan person
 • när kennelnamnets innehavare dör kan dennes arvinge ta över kennelnamnet, ifall hen uppfyller villkoren som ställs för att få ett kennelnamn.

Personen som ansöker om överföring av ett kennelnamn bör uppfylla villkoren som ställs för beviljande av kennelnamn. Om den sökande är innehavare av ett annat kennelnamn bör hen avstå från det. Sökande, som avstår från sitt kennelnamn för att ansluta sig till ett nytt eller för att ansöka om ett nytt kennelnamn, behöver inte uppfylla villkoret om att ha avlagt grundkursen för uppfödare för högst fem år sedan.

Regler och blanketter