Veterinärer som avger syringomyeliutlåtande i Kennelklubben

Tarja Pääkkönen, biträdande professor, Veterinärmedicinska fakulteten, VMD, DiplECVN, special veterinär på smådjurssjukdomar