Dessutom genomför kommittén andra eventuella uppdrag som styrelsen ger. Kommittén ordnar för målgrupper utbildningsdagar, seminarier och andra evenemang efter behov.

Kommitténs ledamöter år 2023

Risto Ylitalo, orförande
Katja Hashani
Petri Huuhko
Marja Kokkola
Jaakko Lehessaari
Kaj Lindstedt
Ida Saarilahti
Molli Nyman


Som föredragande och sekreterare verkar Mari Luukkonen, tfn 09 8873 0205, tulevaisuustoimikunta@kennelliitto.fi.

Framtidskommittén inrättades år 2000 och är en permanent kommitté som lyder under Kennelklubbens styrelse.

Arbetsgrupperna hjälper kommittén att bereda ärenden och sköter uppgifter som delegerats till dem.

Till arbetsgruppen KoiraExpo 2020 hör:

Katja Hashani
Petri Huuhko
Ida Saarilahti

Arbetsgrupperna under framtidskommittén ordnar årligen även Kennelklubbens verksamhetsplaneringsdagar och fullmäktigeseminarier.