Dessutom genomför kommittén andra eventuella uppdrag som styrelsen ger. Kommittén ordnar för målgrupper utbildningsdagar, seminarier och andra evenemang efter behov.

Kommitténs ledamöter år 2019

Risto Ylitalo, ordförande
Petri Huuhko
Mikko Koskinen
Sari Lehtinen

Som föredragande och sekreterare verkar Sanna Norhio-Hanski, tfn 09 8873 0205, sanna.norhio-hanski@kennelliitto.fi

Framtidskommittén inrättades år 2000 och är en permanent kommitté som lyder under Kennelklubbens styrelse.

Arbetsgrupperna hjälper kommittén att bereda ärenden och sköter uppgifter som delegerats till dem.

Till arbetsgruppen KoiraExpo 2018 hör:

Marina Aaltio
Petri Huuhko
Jonna Päivike
Maarit Nordström, föreningssekreterare, mötessekreterare

Arbetsgrupperna under framtidskommittén ordnar årligen även Kennelklubbens verksamhetsplaneringsdagar och fullmäktigeseminarier.