Dessutom handhar kommittén frågor gällande id-märkning och id-märkare, Vuolasvirta-priset, säkerställande av härstamning och tillämpning av registreringsbestämmelserna samt behandlar ansökningar i anknytning till registrering.

Kommitténs ledamöter år 2023

Vesa Lehtonen, ordförande
Pauliina Lehtola
Anne Salonen
Tiina Taulos
Theresia Vikström
Anne Woivalin
Teemu Moilanen

Som föredragande och sekreterare verkar Johanna Kuru, tfn (09) 8873 0294, kasvattajatmk@kennelliitto.fi

Uppfödarkommittén är en permanent kommitté som lyder under Kennelklubbens styrelse.

Ansökan om tillstånd att avvika från t.ex. registreringsbestämmelser

Om du vill ansöka om tillstånd att avvika från t.ex. registreringsbestämmelser hos uppfödarkommittén, ska du lämna in en undertecknad ansökan, av vilken framgår vad du ansöker om och på vilka grunder du ansöker om det. Ansökan ska skickas antingen skannad till adressen kasvattajatmk@kennelliitto.fi eller per post adresserad till uppfödarkommittén till adressen Kamrersvägen 8, 02770 Esbo. Om du skickar ansökan per post häfta inte ihop pappren, utan använd en pappersklämma om du vill bunta pappren. För att texten ska vara tydligt läsbar är det önskvärt att texten i ansökan skrivs på maskin, inte för hand.

Anmälan om regelbrott

Om du vill anmäla regelbrott hos uppfödarkommittén, ska du lämna in en fritt formulerad redogörelse över vad som har hänt och när. Anmälan ska vara undertecknad och den bör innehålla dina kontaktuppgifter. Anmälan kan inte göras anonymt. En kopia av köpe-, foder- eller något annat avtal som ingåtts ska bifogas till anmälan. Dessutom kan andra dokument som klarlägger ärendet bifogas till anmälan. Begäran om svaromål skickas till den person som är föremål för anmälan. Begäran innehåller alltid en kopia av anmälan jämte bilagor. Först efter det kan handläggningen av ärendet inledas.

Anmälan ska skickas antingen skannad till adressen kasvattajatmk@kennelliitto.fi eller per post adresserad till uppfödarkommittén till adressen Kamrersvägen 8, 02770 Esbo. Om du skickar anmälan per post häfta inte ihop pappren, utan använd en pappersklämma om du vill bunta pappren. För att texten ska vara tydligt läsbar är det önskvärt att texten i anmälan skrivs på maskin, inte för hand.