Allmänt om Hunddagen

Finska Kennelklubben arbetar för att göra Hunddagen allmänt känd och för att få den officiellt införd i almanackan.
Med Hunddagen vill Kennelklubben påminna om den betydelse människans bästa vän har. Mjuka och varma värderingar betonas på Hunddagen och allmänheten informeras om hundens olika roller i människors liv och i samhället.

Hunddagen firades för första gången redan år 2007. Det var Kennelklubbens framtidskommitté som hade dryftat hundens position i samhället och hade planerat olika sätt som skulle betona för alla vilka stora förtjänster hundarna har. Firandet av en hunddag framfördes i kommittén av hedersmedlemmen Pertti Kuopila, som satt i kommittén. Därmed började nationella hunddagen firas varje år den 24 april, som i finska almanackan är just Perttis namnsdag.

Hunddagen 2020

Finska Kennelklubbens tema för år 2020 är hundens mentalitet och beteende. På Hunddagen betonar vi att alla hundar är olika, men lika älskade av sina ägare. Vi hundägare har i uppgift att erbjuda hunden en vardag där den får tillfredsställa sina arttypiska behov. På Hunddagens evenemang, som arrangeras runtom i Finland, kan du bekanta dig med olika aktiviteter som är naturliga för hunden och genom vilka hunden kan förverkliga sina anlag.

Hunddagsteman genom tiderna

2020 Alla olika, men lika älskade
2019 Hundens berättelse
2018 Hundsporten förenar oss
2017 Inhemska hundraser
2016 Barn och hund
2015 Ett gott liv med hunden – Ansvarsfull hunduppfödning
2014 Ett gott liv med hunden
2013 Ansvaret som hundägare – Ansvar för miljön
2012 Ansvaret som hundägare
2011 Frivilligverksamhet
2010 En frisk hund som en del av samhället
2009 Hur närmar sig barn hundar?
2008 Hundsport
2007 Hunden sätter dig i rörelse


Du hittar Hunddagen också på Facebook!

Material för Hunddagen

Finska Kennelklubben publicerar årligen material för Hunddagen i form av bland annat affischer som lyfter fram årets tema. Material kan beställas hos Kennelklubbens kommunikationsavdelning genom att kontakta oss per e-post viestinta@kennelliitto.fi.