Allmänt om Hunddagen

Finska Kennelklubben arbetar för att göra Hunddagen allmänt känd och för att få den officiellt införd i almanackan.
Med Hunddagen vill Kennelklubben påminna om den betydelse människans bästa vän har. Mjuka och varma värderingar betonas på Hunddagen och allmänheten informeras om hundens olika roller i människors liv och i samhället.

Hunddagen firades för första gången redan år 2007. Det var Kennelklubbens framtidskommitté som hade dryftat hundens position i samhället och hade planerat olika sätt som skulle betona för alla vilka stora förtjänster hundarna har. Firandet av en hunddag framfördes i kommittén av hedersmedlemmen Pertti Kuopila, som satt i kommittén. Därmed började nationella hunddagen firas varje år den 24 april, som i finska almanackan är just Perttis namnsdag.

Hunddagsteman genom tiderna

2019 Hundens berättelse
2018 Hundsporten förenar oss
2017 Inhemska hundraser
2016 Barn och hund
2015 Ett gott liv med hunden – Ansvarsfull hunduppfödning
2014 Ett gott liv med hunden
2013 Ansvaret som hundägare – Ansvar för miljön
2012 Ansvaret som hundägare
2011 Frivilligverksamhet
2010 En frisk hund som en del av samhället
2009 Hur närmar sig barn hundar?
2008 Hundsport
2007 Hunden sätter dig i rörelse


Du hittar Hunddagen också på Facebook!

Material för Hunddagen

Finska Kennelklubben publicerar årligen material för Hunddagen i form av bland annat affischer som lyfter fram årets tema. Material kan beställas hos Kennelklubbens kommunikationsavdelning genom att kontakta oss per e-post viestinta@kennelliitto.fi.