Showlink Oy

Showlink Oy är Finska Kennelklubbens dotterbolag som producerar bland annat utställningstjänster och datasystem samt ger ut tidskriften Koiramme - Våra hundar.

Ledning
Kontor i Esbo
Utställningstjänster och administration

Kansli och uthämtningsställe mån.–fre. kl. 9–17, tfn kl. 11.00–17.00

Postadress
PB 50
02771 Espoo     

Besöksadress
Lanttikatu 2
02770 Espoo

Tfn 09 8873 0311
Fax 09 8873 0302
info@showlink.fi

Förfrågningar om utställningar

mån.–fre. kl. 11–17

09 8873 0320

Kontor i Leppävirta
Registrering, sparning av resultat, telefontjänster

mån.–fre. kl. 11–17

Postadress
PB 20
79101 Leppävirta

Besöksadress
Kievarinkatu 4
79100 Leppävirta

Tfn 09 8873 0321
Fax 09 8873 0310
rekisterointi@kennelliitto.fi

Prettybit Projects

Kalevankatu 2
33100 Tampere

Prettybit Projects utvecklar och verkställer datasystem i Kennelliitto-koncernen.

Koiramme - Våra hundar

Torikatu 2 B 1
14200 Turenki

Tidskriften ges ut tio gånger om året.
 

Birgit Halkio
Redaktör
birgit.halkio@koiramme.com
044 298 2147