Showlink Oy

Showlink Oy är Finska Kennelklubbens dotterbolag som producerar bland annat utställningstjänster.

Showlink Oy:n johto
Kontor i Esbo
Utställningstjänster och administration

Kansli och uthämtningsställe mån.–fre. kl. 9–17, tfn kl. 11.00–17.00

Postadress
PB 50
02771 Espoo     

Besöksadress
Lanttikatu 2
02770 Espoo

Tfn 09 8873 0311
Fax 09 8873 0302
info@showlink.fi

Förfrågningar om utställningar

mån.–fre. kl. 11–17

09 8873 0320

Kontor i Leppävirta
Registrering, sparning av resultat, telefontjänster

mån.–fre. kl. 11–17

Postadress
PB 20
79101 Leppävirta

Besöksadress
Kievarinkatu 4
79100 Leppävirta

Tfn 09 8873 0321
Fax 09 8873 0310
rekisterointi@kennelliitto.fi

Prettybit Projects Oy:n johto