Förtjänstmedaljen är hundspecifik och en hund kan i sitt liv bara få en sådan. Medaljen förtjänas av en hund som varit verksam i över ett år, förtjänat sin scarf minst ett halvt år före prisbelöningen och som har gjort minst 10 besök som en fullvärdig kompishund. Varje hund som premieras får en medalj och ett diplom, och dessutom ger Pedigree, kompishundverksamhetens sponsor, hundarna ett paket med smakliga hundläckerheter.

Kompishundgrupperna ska insända ansökan om att få hålla prisutdelningsceremoni minst sex månader innan utdelningen är tänkt att äga rum. Prisutdelningen får anordnas ifall det i samma utdelning ska premieras minst fem kompishundar som uppfyller priskriterierna. År 2017 premierades sammanlagt över tvåhundra kompishundar, vid ett tiotal olika prisutdelningar.

Du hittar följande prisutdelningsceremonier i Kompishundarnas eventkalender.

 

Pedigree tukee kaverikoiratoimintaa.
Pedigree stöder Kennelklubbens kompishundverksamhet.