Vill du veta mera om höftledsdysplasi (hip dysplasia, HD)? Läs en expertartikel på finska här. I artiklarna finns även mera information på finska om armbågsledsdysplasi (elbow dysplasia, ED).

Mera information om HD-screening och allmänna praxis i anslutning till det i Norden hittar du på engelska på Nordiska Kennelunionens webbplats.

Röntgenålder

Beroende på ras kan en hund röntgas när den är minst 12, 18 eller 24 månader gammal. Tänk på att hunden i ettårsåldern fortfarande kan växa. Därför kan det ofta löna sig att vänta åtminstone ett par månader längre innan man låter hunden bli röntgad.

Att röntga hunden

Röntgenundersökningen genomförs under övervakning av en veterinär. Hunden sederas för att möjliggöra en instruktionsenlig röntgenposition. Veterinären skickar bilderna till Kennelklubben för avläsning.

Hundägaren ska meddela veterinären om hunden har genomgått en operation som påverkar utlåtandet. En opererad hund ges anmärkningen ”opererad” som vid avelsbruk jämställs med skalans sämsta resultat.

När får jag resultatet?

Du får utlåtandet i genomsnitt ungefär inom en vecka efter att bilderna har skickats till Kennelklubben. Tänk på att höft- och armbågsledsbilderna inte nödvändigtvis avläses vid samma tidpunkt. Du hittar en lista på röntgenavläsare här. Utlåtandet skickas per e-post efter att utlåtandet har registrerats.  Om resultatet för höger respektive vänster led avviker från varandra, bestäms hundens slutliga resultat enligt den sämre leden.

Vid avläsning av höftledsbilder tillämpas FCI:s bedömningsskala. Skalan hittar du i filen nedan (på engelska).

Vid avläsning av armbågsledsdysplasi (AD/ED) tillämpas IEWG:s bedömningsskala, som hittas i ED-instruktionen nere på denna sida.

Omröntgen

Hundens resultat kan ändras efter omröntgen. Hundens höftleder kan röntgas på nytt tidigast 12 månader efter föregående röntgentillfälle, armbågsleder tidigast efter 6 månader. Dessa tidsgränser för omröntgen iakttas även då en importhund eller en utländsk hund har från tidigare ett godtagbart utländskt utlåtande som getts enligt FCI:s/IEWG:s skala.

Remiss kan beställas tidigast 1 månad före den första möjliga dagen för omröntgen. Om omröntgen emellertid görs på grund av tekniska brister i tidigare röntgenbilder (Kennelklubben begär om nya eller ytterligare bilder), är det skäl att låta hunden bli röntgad på nytt snarast möjligt och en ny remiss behöver inte beställas. Avläsande veterinär får tillgång till alla bilder från samtliga röntgentillfällen.

Resultat från höftledsröntgen av utländsk hund

För alla hundar godkänns officiella utlåtanden som getts i enlighet med FCI:s röntgendirektiv. I utlåtandet ska framgå att hunden har varit id-märkt vid undersökningstillfället.

För importerade och utländska hundar godkänns, utöver utlåtanden som getts i enlighet med FCI:s direktiv, även OFA-, BVA- och PennHip-utlåtanden, om det går att påvisa att hunden har varit id-märkt vid röntgentillfället. Utlåtanden godkänns inom ramen för det eventuella gränsvärdet i rasspecifika PEVISA-programmet. OFA:s Preliminary-resultat godkänns, om hunden varit minst 12 månader gammal vid röntgentillfället.

 Motsvarighet och godkännande av HD-resultat för utländska avelshundar  
FCIOFABVA, endast poäng för den sämre höftleden beaktas.PennHip
AExcellentmax 3 poängmax 0,3
BGood/Fairmax 6 poäng0,31–0,4
CBorderlinemax 12 poäng0,41–0,5

 

Utländska höftledsresultat och åldersgränser i PEVISA-programmet

I enlighet med FCI:s direktiv ska en hund vara minst 12 månader gammal vid röntgen. I PEVISA-programmet för vissa raser finns krav på en högre ålder vid röntgen än så, medan åldersgränsen för röntgen kan i andra länder vara lägre än hos oss. Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har därför beslutat att ett HD-resultat från hundens ursprungsland, som till övriga delar uppfyller de villkor Kennelklubben ställer, kan godkännas för importhundar och utländska avelshundar även om hunden vid röntgentillfället har varit yngre än vad rasens finska PEVISA-program förutsätter.

Röntgenkuva koiran kyynäröistä

Datortomografiundersökning av armbågsled (CT-undersökning)

En hund kan erhålla ett armbågsledsutlåtande utifrån en CT-undersökning (datortomografi), antingen för att precisera ett tidigare armbågsledsutlåtande på röntgenbilder eller som den primära undersökningsmetoden. Om CT-undersökningen genomförs i syfte att precisera ett tidigare röntgenutlåtande, behöver man inte vänta i 6 månader mellan undersökningstillfällen utan CT-undersökningen kan genomföras genast när röntgenutlåtandet har erhållits. För CT-undersökning beställs en armbågsledsremiss till hunden via Omakoira.
Resultatet från en CT-undersökning är slutgiltigt, det kan inte överklagas och inga nya röntgenbilder kan lämnas in för avläsning.

Djursjukhus som gör CT-undersökningar hittar du här.

Resultat från armbågsledsröntgen av utländsk hund

För alla hundar godkänns officiella utlåtanden som getts i enlighet med de röntgenanvisningar som utfärdats IEWG. Av utlåtandet ska framgå att hunden har varit id-märkt vid röntgentillfället.

För importerade hundar och utländska avelshundar godkänns resultat som har getts enligt IEWG:s skala samt resultat som är jämförbara med IEWG:s skala och där röntgenpositionen motsvarar IEWG:s rekommendationer.

Utländska armbågsledsresultat och åldersgränser i PEVISA-programmet

I enlighet med IWEG:s direktiv ska en hund vara minst 12 månader gammal vid röntgen. I PEVISA-programmet för vissa raser finns krav på en högre ålder vid röntgen än så, medan åldersgränsen för röntgen kan i andra länder vara lägre än hos oss. Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har därför beslutat att ett ED-resultat från hundens ursprungsland, som till övriga delar uppfyller de villkor Kennelklubben ställer, kan godkännas för importhundar och utländska avelshundar även om hunden vid röntgentillfället har varit yngre än vad rasens finska PEVISA-program förutsätter.

Ett finskt utlåtande för en utländsk hund?

Det är möjligt att få ett finskt resultat för en utländsk hund, ifall man inte lyckas få ett godtagbart resultat från hundens hemland för en hund som ska köpas till eller som användas i avel i Finland. Då röntgas hunden enligt de anvisningar som utfärdats av FCI (höftleder) eller IEWG (armbågsleder) och bilderna skickas till Finska Kennelklubben för avläsning. Ett följebrev där man redogör för orsaken till varför man önskar få ett finskt resultat för en utländsk hund ska bifogas

Arkivering av röntgenbilder

Röntgenbilder arkiveras av Kennelklubben i minst 10 år, varefter de kan förstöras. Hundägaren kan på skriftlig begäran få analoga bilder om sin hund till låns. Ägaren kan begära digitala bilder för eget bruk direkt från veterinärkliniken där hunden röntgades.

Avläsningsavgift

För avläsning av röntgenbilder uppbärs en avgift, se prislista. Avläsningsavgiften betalas i samband med beställning av remiss.

Inofficiellt utlåtande

Det är möjligt att begära om ett inofficiellt, avgiftsfritt röntgenutlåtande för en hund som har genomgått en operation som påverkar avläsningen, som har behandlats med läkemedel pga. respektive sjukdom eller som man har varit tvungen att avliva på grund av sjukdomen.

Att överklaga ett utlåtande

En hundägare som är missnöjd med Finska Kennelklubbens utlåtande kan begära att bilderna bedöms av Nordiska Kennelunions (NKU) röntgenpanel. Ett höft- eller armbågsledsutlåtande kan överklagas om hunden har erhållit resultat på röntgenbilder enligt FCI- eller IEWG-skala (höftleder A–E, armbågsleder 0–3). Utlåtandet kan inte överklagas om hunden inte har fått något utlåtande eller har fått resultatet Opererad eller om resultatet grundar sig på datortomografi, artroskopi eller patologiska fynd. Ett panelutlåtande av NKU består av utlåtanden som getts av kennelklubbarna i Danmark, Norge och Sverige. De olika länderna i panelen behandlar fallet utan kännedom om det ursprungliga eller varandras avläsningsresultat. Bilder från samtliga röntgentillfällen skickas till panelen. Det slutliga resultatet är ett sammanställt resultat med NKU:s röntgenpanel som avläsare.

Besvärstiden är 90 dygn från att utlåtandet har skickats från Kennelklubben till den som beställt avläsningen. Till den fritt formulerade besvärsskriften ska bifogas ett kvitto över betald besvärsavgift. Besvärsavgiften (4 x normalprissatt avläsningsavgift) är 84 euro för höft- eller armbågsledsutlåtande, och 168 euro för både höft- och armbågsledsutlåtande. Inbetalning görs till Kennelklubbens konto FI04 1243 3000 0815 20. Skicka en undertecknad besvärsskrift och kvitto på betald besvärsavgift som e-postbilaga till adressen terveystulokset@kennelliitto.fi. Besvärsskriften kan också skickas per post till Finska Kennelklubben c/o Showlink Oy, PB 20, 79010 Leppävirta. Skriv på kuvertet ”Överklagande om röntgenutlåtande”.

Besvärsavgiften återbetalas om helhetsresultatet, som bestäms enligt hundens sämre led, ändras. NKU:s panelbeslut är slutgiltigt och efter panelbehandling kan inga nya bilder på hunden lämnas in för avläsning för ett nytt röntgenutlåtande. Hundens armbågsledresultat kan emellertid ändras utifrån en CT-undersökning.

Anvisningar om höft- och armbågsledsröntgen

Downloadable file
Uppdaterad
Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Missing content item.

Läs mera

Bostoninterrieri
Gentester möjliggör tryggt avelsbruk av sjukdomsbärare Läs mera
Koiranpennun pää
Ögonlysning är en exakt undersökning Läs mera
Koira juoksemassa niityllä lelu suussa
En patellaundersökning visar om knäskålen hålls på plats Läs mera