Röntgenålder

Hunden kan röntgas när den har fyllt 12 månader.

Att röntga hunden

Röntgenundersökningen genomförs under övervakning av en veterinär. Hunden sederas för att möjliggöra en instruktionsenlig röntgenposition. Veterinären skickar bilderna till Kennelklubben för avläsning.

Hundägaren ska meddela veterinären om hunden har genomgått en operation som påverkar utlåtandet. En opererad hund ges anmärkningen ”opererad” som vid avelsbruk jämställs med skalans sämsta resultat.

Hur får jag resultatet?

Du får utlåtandet i genomsnitt ungefär inom en vecka efter att bilderna har skickats till Kennelklubben. En remiss bör beställas till hunden för att bilderna ska kunna skickas till Kennelklubben för avläsning. Du hittar en lista på avläsande veterinärer här. Utlåtandet skickas per e-post efter att utlåtandet har registrerats.  Om resultatet för höger respektive vänster led avviker från varandra, bestäms hundens slutliga resultat enligt den sämre leden. OBS! Utlåtande om armbågsledsinkongruens ges endast till vissa hundraser. Cocker spaniels kan undantagsvis erhålla utlåtande om både armbågsledsdysplasi och armbågsledsinkongruens, men utlåtande om eller remiss till avläsning av armbågsledsdysplasi bör finnas före remiss för avläsning av armbågsledsinkongruens beställs.

Omröntgen

Utlåtandet som getts till en hund kan ändras till följd av omröntgen. Hundens armbågsleder kan röntgas på nytt för inkongruensavläsning tidigast 12 månader efter föregående röntgentillfälle. Om nya bilder emellertid tas på grund av tekniska brister i tidigare bilder (Kennelklubben begär om nya eller ytterligare bilder), är det skäl att låta nya bilder tas snarast möjligt. Avläsande veterinär får tillgång till alla bilder från samtliga undersökningstillfällen.

Arkivering av bilder

Röntgenbilder arkiveras hos Kennelklubben i minst 10 år, varefter de kan förstöras. Ägaren kan begära digitala bilder för eget bruk direkt från veterinärkliniken där hunden röntgades.

Avläsningsavgift

För avläsning av röntgenbilder uppbärs en avgift, se prislista. Avläsningsavgiften betalas i samband med beställning av remiss.

Inofficiellt utlåtande

Det är möjligt att begära om ett inofficiellt, avgiftsfritt röntgenutlåtande för en hund som har genomgått en operation som påverkar avläsningen, som har behandlats med läkemedel pga. respektive sjukdom eller som man har varit tvungen att avliva på grund av sjukdomen.

Att överklaga ett utlåtande

En hundägare som är missnöjd med utlåtandet kan begära att bilderna bedöms av en expertpanel som utsetts av Kennelklubben.

Besvärstiden är 90 dygn från att utlåtandet har skickats från Kennelklubben till den som beställt avläsningen. Till den fritt formulerade besvärsskriften ska bifogas ett kvitto över betald besvärsavgift. Besvärsavgiften är 42 € (2 x normalprissatt avläsningsavgift). Inbetalning görs till Kennelklubbens konto FI04 1243 3000 0815 20. Skicka besvärsskriften som e-postbilaga till adressen terveystulokset@kennelliitto.fi. Besvärsskriften kan också skickas per post till Kennelklubbens tjänster – Röntgenundersökningar, c/o Showlink Oy, PB 20 79101 Leppävirta.

Besvärsavgiften återbetalas om helhetsresultatet, som bestäms enligt hundens sämre led, ändras.
Panelens beslut är slutgiltigt och ersätter tidigare utlåtanden. Efter panelbehandlingen kan inga fler bilder skickas in för ett nytt utlåtande.

Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser (Instruktion om inkongruens i armbågsleden). Gäller från 1.1.2023.
Uppdaterad 30.12.2022
Kyynärnivelen inkongruenssin ohje
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser (Instruktion om inkongruens i armbågsleden). Gäller från 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Lista på raser som ges utlåtanden armbågsledsinkongruens (INC)
I detta dokument har listats de raser som kan erhålla utlåtanden om armbågsledsinkongruens (INC), antingen som det primära armbågsledsutlåtandet eller som ett sekundärt utlåtande. Listan har uppdaterats 6.6.2023.
Uppdaterad 6.6.2023
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista 1.4.2023
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille voidaan antaa inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja joko ensisijaisena kyynärnivellausuntona tai toissijaisena lausuntona. Lista päivitetty 6.6.2023.
Uppdaterad
Lista på raser som ges utlåtanden armbågsledsinkongruens (INC)
I detta dokument har listats de raser som kan erhålla utlåtanden om armbågsledsinkongruens (INC), antingen som det primära armbågsledsutlåtandet eller som ett sekundärt utlåtande. Listan har uppdaterats 6.6.2023.
Uppdaterad
List of breeds subject to Guidelines for screening of Elbow Incongruity (INC)
Breeds listed in this document can be screened for Elbow Incongruity (INC), either as the primary screening method or as the secondary screening method. List has been updated on 6.6.2023.
Uppdaterad