Som medlem i Kennelklubben

  • har du rätt att delta i evenemang som ordnas inom ramen av Kennelklubbens ungdomsverksamhet, t.ex. läger och utbildningar, genom vilka du kan lära känna likasinnade kamrater och utvecklas i hundintressets tecken
  • får du tidskriften Koiramme – Våra hundar som innehåller mycket information om hundar, hundraser, aktiviteter, hundars hälsa, artiklar om tidigare och kommande evenemang samt sidor riktade till ungdomar
  • får du gratis rådgivning i hundfrågor samt information om hundskötsel och hobbymöjligheter via Kennelklubbens rådgivningsnummer (09) 8873 0333.

Du kan bli ungdomsmedlem i Kennelklubben här.