Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser

Alla hundar som närvarar på evenemang underställda Finska Kennelklubben ska ha giltiga vaccinationer enligt följande:

Vaccination mot valpsjuka, parvodiarré och smittsam leverinflammation: Hunden måste vara vaccinerad mot valpsjuka, parvodiarré och smittsam leverinflammation. Vaccinationer är giltiga enligt vaccinets produktresumé. Beakta vaccinationens karenstid före vaccinationen blir giltig.

Rabiesvaccination: Hunden måste vara vaccinerad mot rabies. Vaccinationer är giltiga enligt vaccinets produktresumé. Beakta vaccinationens karenstid före vaccinationen blir giltig.

Vaccinationens giltighetstid ska finnas antecknad i hundens vaccinationskort, pass eller i Omakoira-mobilappen. Kombinerad användning av vacciner enligt produktresumé. Veterinärens anteckningar om tidigare vaccinationer ska finnas i sällskapsdjurspasset eller i ett vaccinationsintyg av annat slag.

Om hundens vaccination har gått ut bör hunden i samtliga fall omvaccineras före evenemanget, minst enligt den karenstid som anges i produktresumén (vanligtvis 21–30 dygn). Till exempel räknas en karenstid på 21 dygn så att hunden kan delta dagen efter att karenstiden upphört, alltså på den 22:a dagen efter vaccinering.

Det finns flera olika slags vacciner och därför kan du fråga din veterinär vilket vaccin din hund har fått och hur den används enligt produktresumén. Olika vacciner har olika slags rekommendationer beträffande vaccinationsprogram för valpar. Alla vacciner uppfyller Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser när de används enligt produktresumén, så länge villkoren ovan uppfylls.

För hundar som kommer från utlandet iakttas, utöver Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser, även Livsmedelsverkets gällande direktiv. Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser kan avvika från vaccinationskraven för import. Gällande krav kan kontrolleras t.ex. på Livsmedelsverkets  webbplats.

Därtill rekommenderas att hundar vaccineras mot kennelhosta. Kennelhosta sprids effektivt på utställningar och andra hundevenemang.

Vaccinationsuppgifter till Omakoira-mobilappen

Omakoira-mobilappen fungerar som ett officiellt vaccinationsintyg på hundutställningar och prov i Finland. Appen kan användas endast av Finska Kennelklubbens medlemmar. En veterinär kan spara hundens vaccinationer till Omakoira-systemet i samband med vaccinationsbesöket, om hundägaren har gett tillstånd för detta i förväg. På denna video (på finska) hittar du anvisningar för hur du ger tillstånd för sparning av vaccinationsuppgifter.

Bestämmelser om smittsamma sjukdomar

Hund som insjuknat i valpsjuka, smittsam leverinflammation, kennelhosta eller liknande luftvägsinfektion, parvodiarré eller dylik smittsam mag-tarminfektion får inte närvara vid evenemang förrän den har varit symtomfri i minst två veckor. Begränsningen gäller också symptomfria hundar som bor i samma hushåll.

Parasitinfektioner måste behandlas vederbörligt innan hunden kan närvara vid evenemang.

En ansvarsfull hundägare håller koll på vaccinationer

Avsikten med vaccinering är att skydda hunden mot smittsamma sjukdomar. En hund som vaccineras bör vara frisk och avmaskad för att dess försvarssystem ska kunna reagera på vaccinet på bästa möjliga sätt. De sjukdomar hundar vaccineras mot är ofta allvarliga, och kan till och med vara dödliga för eller orsaka bestående skada hos hunden. Vaccinering är förutom ett naturligt, även ett förmånligt sätt att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dessa.

Valpsjuka är en virussjukdom med väldigt mångfacetterade symtom. Feber, ögoninflammationer samt symtom i luftvägarna och matsmältningskanalen är typiska i sjukdomens första skede. Senare, vanligtvis några veckor efter att de första symtomen har avtagit, konstateras olika symtom i nervsystemet. Diagnos ställs med hjälp av laboratorieundersökningar. Sjukdomen invalidiserar hunden och leder ofta till att den drabbade hunden avlider eller måste avlivas. 

Rabies är en dödlig virussjukdom som drabbar djurets centrala nervsystem. Ute i naturen sprids rabies av rovdjur, och därför är det i synnerhet jakthundar som riskerar att smittas. Ett smittat djur kan sprida sjukdomen med saliv, t.ex. genom bett eller om saliven kommer i kontakt med skadad hud. Sjukdomen kan smitta alla däggdjur, också människan. Inkubationstiden varierar från några veckor till flera år.

Smittsam leverinflammation eller smittsam hepatit är en virussjukdom som idag är sällsynt i och med att vaccinering blivit vanligare. För en ovaccinerad hund orsakar viruset en allvarlig sjukdom som ofta är dödlig, i synnerhet för valpar.  En hund som insjuknat har ofta feber och svullnad på olika håll i kroppen samt kräkningar och diarré. 

Parvodiarré är i värsta fall så våldsam att den leder till att valpen inom en väldigt kort tid torkar ut och avlider till följd av vätskebrist. Förutom blodig diarré har hunden kräkningar och feber. För valpar kan viruset dessutom orsaka dödlig hjärtmuskelinflammation. Viruset överlever väl i miljön och smitta är därför svårt att hindra. Sjukdomen är endemiskt förekommande i Finland. 

Drabbas hunden av parainfluensa kan den ha feber och luftvägssymtom, så som näsflöde och hosta. Sjukdomen kallas även kennelhosta. Sannolikt är att för att sjukdomen ska utvecklas krävs även andra sjukdomsalstrare, så som virus och bakterier.  Kennelhosta är endemiskt förekommande i Finland.

Vaccination mot leptospiros rekommenderas för hundar som ska åka till länder där smitta är vanligt. Det är skäl att följa tillverkarens anvisningar om vaccinernas användning, så som vaccinationsprogrammet, eftersom dessa grundar sig på forskning som gjorts just på vaccinet i fråga.

Rekommenderat vaccinationsprogram för valpar

Valpen ges följande vaccinationer under dess första levnadsår.

  • Det rekommenderas att hunden vaccineras mot valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation och kennelhosta (fyrvalent vaccin eller trevalent vaccin och vaccin mot kennelhosta) första gången när den är 12 veckor gammal. Boosterdos ges enligt vaccinets produktresumé.
  • Den första rabiesvaccinationen ges enligt vaccinets produktresumé, vanligtvis till en 4 månader gammal valp.

Boosterdoser ges enligt produktresumé, före vaccinationens giltighetstid går ut. Dessutom rekommenderas årlig omvaccinering mot kennelhosta om hunden deltar i evenemang.

Karenstid

Eurican DAPPi 14 dygn
Nobivac DHPPi 7 dygn (gällande kennelhosta 28 dygn)
Nobivac Rabies Vet 30 dygn
Rabisin 21 dygn
Versican Plus DHP 21 dygn
Versican Plus DHPPi 21 dygn
Versigiard Rabies 21 dygn

 

 

Downloadable file
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.6.2023.
Uppdaterad 28.4.2023
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller till 31.5.2023.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.6.2023 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.6.2023.
Uppdaterad
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.6.2023.
Uppdaterad